แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อบริหารจัดการในการเตรียมงานประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนม ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2023
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ นิสสัน (รถตู้) หมายเลขทะเบียน นข ๒๐๕๐ กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2023
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์อาคาร 4 ชั้น ของอาคารศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2023
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ นิสสัน (รถตู้) หมายเลขทะเบียน นข ๒๐๕๐ กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2023
จ้างทำความสะอาดสถานที่ราชการ ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2023
จ้างเหมาดูแล บำรุงรักษาสนามหญ้า สวนหย่อม ต้นไม้ ทางเท้า ถนน และโรงจอดรถ บริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 4 (เดือนกันยายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี อาคารหอประชุม อาคารพัสดุ และพื้นที่ภายในศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 4 (เดือนกันยายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2023
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานใช้ประจำกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อบริหารงาน และขับเคลื่อนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดให้สามารถปฏิบัติภารกิจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2023
จ้างจ้างเหมาดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัด ศรีสะเกษ ชั้น 5 อาคารศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2023
จ้างทำป้ายไม้และป้ายอะคริลิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2023
จ้างทำหนังสือรายงานผลการปฎิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ขนาด A๕ พิมพ์ ๔ สี ทุกแผ่นทั้งเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2023
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กร 6721 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2023
จ้างพิธีเปิดงานประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนม ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ บริเวณเวทีกลางสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครพนม และพิธีเปิดงานมหกรรมไหลเรือไฟ ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ ลานตะวันเบิกฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2023
จ้างจัดสวนดอกไม้ประดับตกแต่งพร้อมดูแลในงานประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนม ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันที่ ๒๐-๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ เวทีกลาง ศาลากลางจังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2023
จ้างทำป้ายตั้งโต๊ะแบบสามเหลี่ยม ผู้ว่าราชการจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2023
จ้างเรือไฟโบราณพร้อมป้ายราศีนักษัตรย์และเครื่องบวงสรวงในงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม ณ ลานพนมนาคา ถนนสุนทรวิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ในระหว่างวันที่ ๒๐-๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2023
จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนกุญแจมือจับประตู กลอนประตู และลูกบิดประตู ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อาคารราชบุรีเกมส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2023
ซื้อโต๊ะประกอบ สติกเกอร์ซีทรู และชุดแบคดรอป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2023
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่