แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ก่อสร้างถนนส่วนกลางภายในศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง 04/03/2024
ค่าปรับปรุงระบบดับเพลิงและสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง 04/03/2024
โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 04/03/2024
โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ สำนักงานจังหวัดภูเก็ต 01/03/2024
โครงการปรับปรุงป้าย รั้วและส่วนประกอบ ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส 01/03/2024
โครงการก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 01/03/2024
โครงการปรับปรุงทาสีรั้วของศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง 01/03/2024
โครงการปรับปรุงอาคารพัสดุ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง 01/03/2024
โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุมอาชาสีหมอก จังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี 1 แห่ง 01/03/2024
มหาสงกรานต์ช้าง ประจำปี พ.ศ. 2567 01/03/2024
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาศาลากลางจังหวัดหนองคาย ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 01/03/2024
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้องสุขา ทั้ง ๔ ชั้น ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 01/03/2024
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมประจักษศิลปาคม ศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 01/03/2024
ปรับปรุงประตูและงานทาสีอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ แห่ง 01/03/2024
ติดตั้งระบบ MDB ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ แห่ง 01/03/2024
ปรับปรุงฝ้าเพดานอาคารศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ แห่ง 01/03/2024
ปรับปรุงระบบเครื่องปรับอากาศ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร ๑ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ แห่ง 01/03/2024
ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาคลุมทางเท้าศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ถนนทางเข้าศาลากลางจังหวัด) ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ แห่ง 01/03/2024
ปรับปรุงทางเท้าด้านข้างอาคารศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์(หลังเก่า) ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ แห่ง 01/03/2024
ซ่อมแซมห้องน้ำสาธารณะ ภายในศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ แห่ง 01/03/2024
ประกาศราคากลาง
วันที่
ประกวดราคาจ้างจ้างทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/09/2023
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดขอนแก่นทั้งสองหลังและบริเวณโดยรอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/09/2023
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดและอาคารหอประชุม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/09/2023
ประกวดราคาจ้างจ้างประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/09/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาศาลากลางจังหวัดตราด (หลังเก่า) ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/09/2023
ประกวดราคาจ้างค่าพัฒนาระบบแพลตฟอร์มกลางข้อมูลกระทรวงมหาดไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/08/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่ง ภายในวิทยาลัยมหาดไทย ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/08/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/08/2023
ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการบริการและสินค้าทางการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม กิจกรรมพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน ?ต้องเที่ยว (Unseen)? จังหวัดนครพนม ภายใต้แผนบูรณาการการท่องเที่ยวสมัยใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/08/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/08/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (หลังเก่า) ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/08/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่ง ภายในวิทยาลัยมหาดไทย ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/08/2023
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ของศูนย์ดำรงธรรม เพื่อการยกระดับเป็นศูนย์ดำรงธรรมอัจฉริยะ ระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/08/2023
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิการให้บริการประชาชนจังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/08/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/08/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/08/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/07/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (หลังเก่า) ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/07/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/07/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/07/2023
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ของศูนย์ดำรงธรรม เพื่อการยกระดับเป็นศูนย์ดำรงธรรมอัจฉริยะ ระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/08/2023
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิการให้บริการประชาชนจังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/08/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/08/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/08/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/07/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (หลังเก่า) ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/07/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในวิทยาลัยมหาดไทย ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/07/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/07/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/07/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ราชการจังหวัดระยอง เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันของชุมชนในจังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/07/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมและห้องสำนักงานจังหวัดภายในศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/07/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/07/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์อารยธรรม 3 แผ่นดิน (ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ 2 ชั้น หลังเก่า) ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/07/2023
ประกวดราคาจ้างกิจกรรม วิจิตรธานี ถิ่นนี้อุทัย ๑๙๐ ปี บ้านสะแกกรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/07/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ราชการจังหวัดระยอง เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันของชุมชนในจังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/07/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถและห้องพัก บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (๓ หลัง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/07/2023
ประกวดราคาจ้างกิจกรรม วิจิตรธานี ถิ่นนี้อุทัย ๑๙๐ ปี บ้านสะแกกรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/07/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 2 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/07/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/07/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 2 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/07/2023
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายนการ เพื่อใช้ในโครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารงานจังหวัดแบบบูรนณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/05/2024
ซื้อ Harddisk คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงานจังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/05/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/05/2024
จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เสริมสร้างการรับรู้ น้องเหน่อ แฟร์ ประเภทสติ๊กเกอร์ โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์จังหวัดสุพรรณบุรี แบรนด์ น้องเหน่อ กิจกรรมที่ ๑ จัดงานเสริมสร้างการรับรู้ น้องเหน่อ แฟร์ ส่งเสริมอัตลักษณ์จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/05/2024
ซื้อวัสดุคอมพิิวเตอร์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/05/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/05/2024
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์เพื่อใช้ในการดำเนินการตามภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมลานอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/05/2024
ซื้อวัสดุ โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์จังหวัดสุพรรณบุรี แบรนด์ น้องเหน่อ กิจกรรมที่ ๑ จัดงานเสริมสร้างการรับรู้ น้องเหน่อ แฟร์ ส่งเสริมอัตลักษณ์จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/05/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/05/2024
จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้โดยสารปรับอากาศ จำนวน ๙ คัน เพื่อเดินทางเข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/05/2024
จ้างจัดทำกระเป๋าผ้า จำนวน ๗๐ ใบ เพื่อใช้ในโครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/05/2024
ซื้อวัสดุคอมพิิวเตอร์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/05/2024
เช่าขอเช่าห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/05/2024
ซื้อรายงานขอซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในการการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/05/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 85 รายการ เพื่อใช้ในสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/05/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/05/2024
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/05/2024
จ้างจ้างซ่อมแซมลิฟต์โดยสารภายในอาคารศาลากลางจังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/05/2024
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/05/2024
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.กลุ่มจังหวัดฯ) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ครั้งที่ 2/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/04/2024
จ้างประดับตกแต่งสถานที่และจัดดอกไม้ประดับกิจกรรม เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/04/2024
จ้างเหมาซ่อมแซมท่อน้ำประปาห้องน้ำภายในห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และฝ้าเพดานห้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2024
จ้างตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ามิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 1 เฟส 2 สาย 30(100) แอมป์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2024
จ้างโครงการจัดทำขบวน Maha Songkran World Water Festival 2024 เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2567 โดยวิธีคัดเลือก 05/04/2024
จ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานจังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2024
จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2024
ซื้อวัสดุสำนักงานประจำสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2024
จ้างซ่อมเครื่องทำลายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2024
ซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2024
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2024
จ้างเหมาตกแต่งสถานที่สำหรับจัดงานพิธีวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/04/2024
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลและป้ายกองโจรบอกทางศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/04/2024
จ้างดำเนินงานพิธีบวงสรวง งานแผ่นดินสมเด็จพระนั่งเกล้า-เจ้าอยู่หัว (วันสร้างเมือง พ.ศ. 2374) ในวันที่ 8 มีนาคม 2567 ณ บริเวณลานพระบรมราชนุสาวรีย์ สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/04/2024
จ้างเหมาจัดงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/04/2024
จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/04/2024
จ้างจัดดอกไม้ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างความมั่นคงด้านการสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องใน วันพระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ๖ เมษายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/04/2024
จ้างกำจัดสิ่งปฏิกูลอาคารศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/04/2024
จ้างจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ 90,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/04/2024
จ้างเหมางานพิธี เพื่อใช้ในกิจกรรมถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าในวันที่ 31 มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/04/2024
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่