แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
โครงการก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ระหว่างอาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรี 05/02/2024
ก่อสร้างเสาธงชาติ สูง 33 เมตร พร้อมฐาน 02/02/2024
จ้างจัดทำอาหารและเครื่องดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่อารักขาความปลอดภัยในการรับเสด็จฯ 01/02/2024
ก่อสร้างเสาธงชาติ สูง 33 เมตร พร้อมฐาน 30/01/2024
วัสดุคอมพิวเตอร์ 30/01/2024
งานก่อสร้าง (ปั้นและหล่อ) พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 29/01/2024
งานก่อสร้างแท่นประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 29/01/2024
จ้างเหมาจัดงานโลกทะเลชุมพร ประจำปี 2567 19/01/2024
ซื้อแพ็คเกจห้องประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meeting โครงการระบบการประชุมทางไกลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 15/01/2024
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยววันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ 09/01/2024
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารและอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 08/01/2024
จัดซื้อหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย สำหรับใช้ในโครงการฝึกอบรมวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 03/01/2024
โครงการจัดทำหนังสือสมุดภาพที่ระลึกเนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี เล่ม 3 26/12/2023
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามนโยบาย และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย สู่การขยายเครือข่ายสื่อสารเพื่อความมั่นคงทุกมิติ 26/12/2023
โครงการสร้างการรับรู้และเผยแพร่พระอัจฉริยภาพทางด้านการอนุรักษ์และต่อยอดมรดกภูมิปัญญาการทอผ้าของไทย ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 30/11/2023
เหมาดูแล บำรุงรักษาสนามหญ้า สวนหย่อม ต้นไม้ ทางเท้า ถนน และโรงจอดรถ บริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี (เดือนตุลาคม 2566 - เดือนพฤษภาคม 2567 รวม 8 เดือน) 21/11/2023
เหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี อาคารหอประชุม อาคารพัสดุ และพื้นที่ภายในศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี (เดือนตุลาคม 2566 - เดือนพฤษภาคม 2567 รวม 8 เดือน) 20/11/2023
เหมาดูแล บำรุงรักษาสนามหญ้า สวนหย่อม ต้นไม้ ทางเท้า ถนน และโรงจอดรถ บริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี (เดือนตุลาคม 2566 - เดือนพฤษภาคม 2567 รวม 8 เดือน) 20/11/2023
จัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (บัตรอิเล็กทรอนิกส์) 15/11/2023
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 10/11/2023
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุสำนักงานที่ใช้ในราชการประจำสำนักงานจังหวัดนครนายก (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/03/2024
ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/03/2024
ซื้อวัสดุสำนักงานกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/03/2024
จ้างจ้างซ่อมบำรุงโคมไฟ LED โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/03/2024
จ้างเหมาบริการจัดพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สำหรับงานมหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวด ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/03/2024
จ้างเหมาบริการจัดหาโต๊ะ เก้าอี้ สำหรับงานมหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวด ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/03/2024
ซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในสำนักงานจังหวัดสตูล จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/03/2024
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ (หมายเลขทะเบียน กค 7133 ร้อยเอ็ด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/03/2024
จ้างเหมาติดตั้งม่านห้องปฏิบัติงานของรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/03/2024
จ้างปรับปรุงทาสีห้องปฏิบัติงานกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/03/2024
จ้างเหมาจัดสถานที่ โครงการรณรงค์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดแบบบูรณาการจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๖๗ กิจกรรมที่ ๑ สามประสาน (บ-ว-ร) เสริมสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/03/2024
ซื้อพรมปูพื้น พร้อมติดตั้งบริเวณบันไดทางขึ้นลงอาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/03/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเสาธงชาติ สูง 33 เมตร พร้อมฐาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/03/2024
ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/03/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/03/2024
ซื้ออุปกรณ์การจัดงานพาแลงมหาทาน ในงานมหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/03/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/03/2024
จ้างเหมาจัดสถานที่ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๖๗ กิจกรรมที่ ๑ สามประสาน (บ-ว-ร) เสริมสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง ปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/03/2024
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/03/2024
จ้างจัดทำอาหารและเครื่องดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่อารักขาความปลอดภัยในการรับเสด็จฯ ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/03/2024
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์นโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/02/2024
ซื้อเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/02/2024
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/02/2024
จ้างจัดทำเอกสาร Power Point เพื่อเสนอในห้องประชุม ประกอบการชี้แจงเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สภาผู้แทนราษฎร จำนวน ๑๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/02/2024
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/02/2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/02/2024
จ้างเหมาซ่อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (ขาวดำ) ยี่ห้อ Samsung รุ่น M4070FR โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/02/2024
เช่าห้องประชุมเพื่อใช้ในการฝึกอบรมโครงการยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2024
จ้างเหมาซ่อมแซมลูกลอยระบบประปาศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในสำนักงานจังหวัดหนองคาย จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2024
ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินคุณธรรมและจริยธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2024
ซื้อเครื่องปรับอากาศห้องรองผู้ว่าราชการจังหวัด(นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2024
เช่าเครื่องเสียง กิจกรรมสักการะหลวงพ่อทอง หลวงพ่อขาว รูปเหมือนหลวงปู่บุดดา และองค์พระพุทธมงคลวิมลบูรพาโสภิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2024
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มคำสั่งจังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/02/2024
ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/02/2024
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/02/2024
จ้างเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/02/2024
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบปั๊มน้ำสวนหย่อม ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/02/2024
จ้างเหมาตกแต่งและจัดสถานที่ กิจกรรมสักการะหลวงพ่อทอง หลวงพ่อขาว รูปเหมือนหลวงปู่บุดดา และองค์พระพุทธมงคลวิมลบูรพาโสภิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/02/2024
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่