แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างซ่อมรถยนต์ TOYOTA FORTUNER เลขทะเบียน ๕กจ ๒๑๙๘ กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2023
จ้างทำป้ายไวนิลพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2023
จ้างปรับปรุงพื้นห้องประชุมอาคารศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2023
จ้างปรับปรุงระบบประปาศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี หลังใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2023
จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี หลังใหม่ และหลังเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2023
จ้างเหมาจัดทำเกียรติบัตรพร้อมแฟ้มสำหรับใส่เกียรติบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2023
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่มแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และแบบสรุปแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่จังหวัดขอรับการสนับสนุนจากกระทรวง/กรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2023
จ้างเหมาบริการซ่อมเเซมระบบควบคุมลิฟต์โดยสารศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2023
จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟต์อาคารหอประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2023
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ตุลาคม 2566 - ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2023
จ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์ ศาลากลางจังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2023
จ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์ อาคารศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการดำเนินงานของ สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2023
จ้างซ่อมแซมท่อเมนน้ำประปา ชั้น 8 อาคารดำรงราชานุสรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2023
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 6666 ลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2023
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข 2888 ลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2023
จ้างซ่อมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2023
จ้างซ่อมรถยนต์ TOYOTA FORTUNER เลขทะเบียน ๔กฎ ๓๔๐๓ กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2023
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมไฟฟ้าอาคารศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/05/2023
จ้างจัดทำพานดอกไม้สดและตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/05/2023
ซื้อวัสดุน้ำดื่มประจำเดือนพฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/05/2023
จ้างเหมาจัดกิจกรรมสาธิตอาหารสำรับเมืองเพชร งานพระนครคีรี - เมืองเพชร ครั้งที่ 36 ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/05/2023
จ้างเหมาจัดกิจกรรมสาธิตอาหารสำรับเมืองเพชร งานพระนครคีรี - เมืองเพชร ครั้งที่ 36 ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/05/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้บริหารงานภายในสำนักงานจังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/05/2023
จ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์ศาลากลางจังหวัดลำพูน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/05/2023
จ้างจัดดอกไม้ เพื่อใช้ในการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/05/2023
จ้างบริการถ่ายเอกสารส่วนเกิน ประจำเดือนสิงหาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/04/2023
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/04/2023
จ้างถ่ายเอกสารขาว-ดำ พร้อมจัดชุดซองกระดุมพลาสติก A4 ประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ 20 ปี พ.ศ. 2566 - 2585 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/04/2023
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/04/2023
จ้างจ้างเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/04/2023
ซื้อวัสดุประกอบการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/04/2023
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/04/2023
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนราชการ หมายเลขทะเบียน นค 9 นว. เพื่อเป็นการบำรุงรักษาในส่วนที่จำเป็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/04/2023
ซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมไฟฟ้าอาคารศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/04/2023
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ห้องรองผู้ว่าราชการจังหวัด ห้องประชุม และจวนผู้ว่าราชการจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/04/2023
จ้างจัดดอกไม้ประดับและพานพุ่มดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/04/2023
จ้างจัดดอกไม้ประดับและพานพุ่มดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/04/2023
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่