แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๘ (พิษณุโลก) 24/04/2024
ปรับปรุงแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ จังหวัดสิงห์บุรี ณ วัดโพธิ์เก้าต้น อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 24/04/2024
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่บริเวณโดยรอบพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา และรั้วด้านหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา 24/04/2024
ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 36,000 BTU พร้อมติดตั้ง จำนวน 12 เครื่อง 22/04/2024
ปรับปรุงซ่อมแซมห้องสำนักงานจังหวัดตราด ศาลากลางจังหวัดตราด (หลังใหม่) ชั้น 3 ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1 แห่ง 22/04/2024
จ้างที่ปรึกษาทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 19/04/2024
โครงการปรับปรุงบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล และระบบสุขาภิบาลพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานอเนกประสงค์ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย 18/04/2024
ค่าก่อสร้างรั้วรอบพื้นที่อาคารสำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต ๑๑ (นครศรีธรรมราช) (สำนักงานเก่า) ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 17/04/2024
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 11/04/2024
โครงการปรับปรุงฝ้าชายคาและเชิงชายหลังคา อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย 10/04/2024
โครงการเช่ารถประจำตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวน 90 คัน 10/04/2024
โครงการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง ประจำปี 2567 02/04/2024
โครงการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง ประจำปี 2567 02/04/2024
โครงการปรับปรุงซ่อมเเซมอาคารบ้านพักข้าราชการสำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช (อาคาร ๑๒ หน่วย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 02/04/2024
ซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี 01/04/2024
ปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ (หลังที่ 2) ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 01/04/2024
โครงการจ้างเหมาจัดงาน Maha Songkran World Water Festival 2024 เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ ๒๕๖๗ จังหวัดสุโขทัย 01/04/2024
ปรับปรุงห้องน้ำอาคารศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 1-4 ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 1 แห่ง 29/03/2024
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุมอนาลโย ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 1 แห่ง 29/03/2024
การจัดขบวนรถพาเหรดงาน Maha Songkran Wold Water Festival 204 เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2567 29/03/2024
ประกาศราคากลาง
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงติดตั้งตาข่ายกันนก อาคารศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารพัสดุ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ สำนักงานจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/06/2024
ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อจอภาพ LED พร้อมติดตั้งและอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๔ เครื่อง ประจำห้องประชุมภายในอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสถานที่ประชาคมชุมชนอาคารหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมฐานอาคารหลังเก่าและทางเดินเท้าอาคารศาลากลางจังหวัดนครปฐม ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดพัทลุง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณโดยรอบอาคารศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/06/2024
ประกวดราคาซื้อปรับปรุงระบบเครื่องปรับอากาศ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร ๑ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/06/2024
ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร (รองฯ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนส่วนกลางภายในศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบป้องกันอัคคีภัยศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาคลุมทางเท้าศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ถนนทางเข้าศาลากลางจังหวัด) ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาโรงจอดรถและลานจอดรถบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงประตูและงานทาสีอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบดับเพลิงและสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างแนวรั้วและถนนในศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถภายในศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรีเพิ่มและซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (รอง 2) จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/05/2024
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงหลังคาหอประชุมและหลังคาทางเชื่อมระหว่างหอประชุมกับศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเก็บพัสดุศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรั้วบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานกิจกรรม ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 1-4 ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์และจักรยานยนต์ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนส่วนกลางภายในศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบป้องกันอัคคีภัยศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาคลุมทางเท้าศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ถนนทางเข้าศาลากลางจังหวัด) ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาโรงจอดรถและลานจอดรถบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงประตูและงานทาสีอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบดับเพลิงและสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างแนวรั้วและถนนในศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถภายในศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรีเพิ่มและซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องประชุมพระพิพิธโภไคย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงแท้งค์น้ำสำหรับเก็บน้ำในอาคารศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรี อาคาร 5 ชั้น ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้า และก่อสร้างโรงจอดรถจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/05/2024
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยสายดิน (Ground System) ของระบบเครื่องมือสื่อสารจังหวัดนราธิวาส และจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/07/2024
จ้างจัดพิธีจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จังหวัดนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/07/2024
จ้างจัดพิธีจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จังหวัดนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/07/2024
จ้างจัดพิธีพลีกรรมตักน้ำ เสกน้ำ และเวียนเทียนสมโภช ในวันที่ ๔, ๗ และ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/07/2024
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม เพื่อประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขั้นกรรมาธิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/07/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/07/2024
จ้างเครื่องบวงสรวงและเครื่องประกอบพิธีเสกน้ำ เพื่อใช้ในการจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/07/2024
จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าในพื้นที่ของศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/07/2024
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/07/2024
ซื้อจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ เพื่อใช้ในภารกิจงานราชการกลุ่มงานอำนวยการ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/07/2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/07/2024
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/07/2024
ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/07/2024
ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ปฏิบัติราชการของสำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/07/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/07/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี (รอง 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/07/2024
จ้างซ่อมแซม/บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/07/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/07/2024
ประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มศักยภาพการจำหน่ายสินค้าและบริการ กิจกรรม จัดงาน Samutsakhon EXPO ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/07/2024
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าสำหรับปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2024
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างทำเคาน์เตอร์โค้งแบบถอดประกอบได้ พร้อมงานพิมพ์ เพื่อจัดกิจกรรมวันคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/06/2024
ซื้อวัสดุสำนักงานในการบริหารงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/06/2024
จ้างถ่ายเอกสารการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และคณะกรมการจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/06/2024
จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมลงพื้นที่รับฟังปัญหา ความต้องการของพื้นที่ เพื่อนำมาจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/06/2024
จ้างทำป้ายไวนิล สำหรับใช้ในงานจัดทำโครงการเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/06/2024
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ปฏิบัติภารกิจของสำนักงานจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (จำนวน 4 เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/06/2024
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมปรับปรุงหลังคาจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/06/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/06/2024
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ภายในห้องประชุม โดยวิธีคัดเลือก 13/06/2024
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี (มิถุนายน - กันยายน ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/06/2024
จ้างทำเล่มเอกสารประกอบประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน รอบปี พ.ศ. 2569 และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/06/2024
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อใช้ในการซ่อมแซมภายในศาลากลางจังหวัดสตูล จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/06/2024
จ้างเหมาจัดขบวนแห่พระพุทธรูป และพระสงฆ์ที่เคารพนับถือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/06/2024
จ้างจัดทำกรอปรูปพระบรมฉายาลักษณ์พระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/06/2024
ซื้อวัสดุ สำหรับใช้ในการจัดเตรียมการจัดงานพิธี รัฐพิธี และกิจกรรมสำคัญทางศาสนาของจังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/06/2024
ซื้อผ้าไตรและชุดไทยธรรมจำนวน ๑๐ ชุด เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/06/2024
ซื้อซื้ออุปกรณ์ในการจัดพิธี (ผ้าไตร) สำหรับพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/06/2024
เช่าห้องประชุมสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดนครนายก พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ (ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗) และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของจังหวัดนครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/06/2024
จ้างบริการข้อมูลข่าวสารผ่านระบบออนไลน์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/06/2024
จ้างโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างชุมชนที่เข้มแข็งและมั่นคงตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน (กิจกรรมที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/06/2024
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่