แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาประดับตกแต่งสถานที่ด้วยดอกไม้สด ในการจัดงานวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/10/2023
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางที่ใช้ร่วมกันภายในอาคารศาลากลางจังหวัด และอาคารหอประชุมอนาลโย และภายนอกอาคาร ลานจอดรถ สนามหญ้า สวนหย่อม ไม้ประดับ และ ไม้ยืนต้นศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 มกราคม พ.ศ. 2567 - 30 กันยายน พ.ศ. 2567) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/10/2023
จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/10/2023
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน กฉ ๒๑๑๑ ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/10/2023
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของกลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/10/2023
จ้างซ่อมแซมซุ้มและเปลี่ยนพระบรมฉายาลักษณ์หน้าศาลากลาง และหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/10/2023
จ้างเหมาเช็คระยะและเปลี่ยนอะไหล่ยางรถยนต์ยี่ห้อ HYUNDAI หมายเลขทะเบียน นข 1119 ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/10/2023
จ้างซ่อมแซมซุ้มและเปลี่ยนพระบรมฉายาลักษณ์หน้าศาลากลาง และหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/10/2023
จ้างจัดเตรียมอุปกรณ์ การจัดกิจกรรมเนื่องในวันปิยมหาราช ณ ศาลากลางจังหวัดนครนายกวันจันทร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/10/2023
ซื้อวัสดุสำนักงานที่ใช้ในราชการประจำสำนักงานจังหวัดนครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/10/2023
ประกวดราคาจ้างจ้างทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดพะเยา อาคารหอประชุม และบริเวณโดยรอบ พ.ศ. 2567 (เดือนพฤศจิกายน 2566 - กันยายน 2567) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/10/2023
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/10/2023
ซื้อหมึกพิมพ์ HP107Aและหมึกพิมพ์ HP 76A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/10/2023
จ้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นกระเบื้องยางในห้องทำงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/10/2023
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องสำนักงานจังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/10/2023
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/10/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/10/2023
จ้างค่าปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงานศูนย์ดำเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพ กระทรวงมหาดไทย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยวิธีคัดเลือก 12/10/2023
จ้างเหมาจัดประดับตกแต่งเวทีและสถานที่ เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/10/2023
ซื้อพรมทอสีแดง สำหรับปูพื้นเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมหรืองานพิธีต่างๆ ของจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/10/2023
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาบริการเป่าล้างบ่อบาดาลพร้อมซ่อมเเซมระบบเครื่องสูบน้ำอาคารศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/07/2023
จ้างเหมาบริการจัดพิธีมอบเกียรติบัตรเเละเข็มเชิดชูเกียรติเเก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/07/2023
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงบ่อบำบัดน้ำเสียในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ห้องน้ำสาธารณะในจวนฯ และวางท่อระบายน้ำในจวนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/07/2023
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบระบายอากาศห้องผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/07/2023
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2023
ซื้อจัดซื้อผ้าไตรและเครื่องไทยธรรม เพื่อจัดงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด้จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2023
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2023
จ้างเปลี่ยนแผงไฟบอกหน้าชั้นลิฟต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2023
จ้างซ่อมรถยนต์ทางราชการ หมายเลขทะเบียน กข ๑๙๑ อำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2023
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการปฏิบัติงาน และการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2023
จ้างจ้างเหมาบุคลากร จำนวน 1 ราย เพื่อปฏิบัติงานสำนักงานจังหวัดอุดรธานี ได้แก่ นายเทพารักษ์ วงธิราช ที่อยู่ 9 หมู่ที่ 8 ต.ปะโค อ.กุดจับ จ.อุดรธานี ระยะเวลาในการจ้าง 4 เดือน ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 เป็นจำนวนเงิน 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2023
จ้างซ่อมพร้อมอุปกรณ์ อะไหล่ลิฟต์ศาลากลางจังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2023
จ้างเหมาทำป้ายปลูกต้นไม้ และป้ายสื่อความหมายต้นไม้ ภายในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2023
จ้างเหมาบริการถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสอดส่องโครงการของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครศรีธรรมราชในวันที่ 7 เเละ 13 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/06/2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/06/2023
ซื้อผ้าประดับตกแต่งการจัดกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล งานฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2023
ซื้อวัสดุประกอบการฝึกอบรม กิจกรรมพัฒนาศักยภาพข้าราชการบรรจุใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2023
จ้างเหมาผลิตกระเป๋าผ้าดิบ พร้อมพิมพ์โลโก้สี 1 ด้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2023
ซื้อวัสสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2023
ซื้อเครื่องไทยธรรมถวายพระสงฆ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันเสาร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2023
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่