แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
จ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ภายในศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม อาคารศาลากลางจังหวัดนครปฐม และอาคารศาลากลางจังหวัดนครปฐม (ส่วนต่อขยาย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 16/10/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลาง และอาคารหอประชุม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (เดือนตุลาคม) 11/10/2023
จ้างดูแลและบำรุงรักษาลิฟต์ประจำอาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 11/10/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร อาคารประชุมจังหวัดชุมพร และบริเวณโดยรอบอาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 11/10/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ทำการอาคารศาลากลางจังหวัดอ่างทอง และพื้นที่ภายนอกอาคาร 09/10/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2566 - เดือนกันยายน 2567) 06/10/2023
ซื้อเครื่องปริ้นคอมพิวเตอร์และหมึกคอมพิวเตอร์ 29/09/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดและบริเวณโดยรอบ 29/09/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางที่ใช้ร่วมกันภายในอาคารศาลากลางจังหวัด และอาคารหอประชุมอนาลโย และภายนอกอาคาร ลานจอดรถ สนามหญ้า สวนหย่อม ไม้ประดับ และ ไม้ยืนต้นศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 29/09/2023
จ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดปทุมธานี อาคารหอประชุม และบริเวณโดยรอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 28/09/2023
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 28/09/2023
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานของสำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 28/09/2023
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 28/09/2023
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 27/09/2023
ทำอาหารพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับเจ้าหน้าที่อารักขาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)) 26/09/2023
จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2566 ? 2570) ฉบับทบทวนและแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 26/09/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางที่ใช้ร่วมกันภายในอาคารศาลากลางจังหวัด และอาคารหอประชุมอนาลโย และภายนอกอาคาร ลานจอดรถ สนามหญ้า สวนหย่อม ไม้ประดับ และ ไม้ยืนต้นศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 26/09/2023
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี(หลังใหม่) 26/09/2023
โครงการซ่อมแซมฝ้าเพดานและหลังคาศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา (หลังเก่า) 26/09/2023
ประกาศราคากลาง
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสวนสุขภาพบริเวณเรือนรับรองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/07/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรั้วศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/07/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสวนสุขภาพบริเวณเรือนรับรองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/07/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรั้วศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/07/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมแซมอาคารหอประชุมจังหวัดตาก (งานฝ้าเพดาน และระบบไฟฟ้า) ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/07/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมหลวงยกกระบัตร ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/06/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาศาลากลางจังหวัดนครนายก (อาคาร 5 ชั้น) ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/06/2023
ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเทียวขยายผลจากงานประเพณีบุญบั้งไฟลู่การจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพต่าง ๆ และการแสดงศิลปวัฒนธรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/06/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี(หลังใหม่) ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/06/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/06/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสวนสุขภาพบริเวณเรือนรับรองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/05/2023
ประกวดราคาจ้างค่าปรับปรุงและพัฒนาระบบปรับอากาศห้องเครื่องมือสื่อสารของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/05/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงหลังคาบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และปรับปรุงบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/05/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรั้วศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/05/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี(หลังใหม่) ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/05/2023
ประกวดราคาจ้างการพัฒนาระบบแพลตฟอร์มข้อมูลเมืองเพื่อการวางแผนและบริหารจัดการข้อมูลเมืองอัจฉริยะ จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/04/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/04/2023
ประกวดราคาจ้างค่าพัฒนาระบบแพลตฟอร์มกลางข้อมูลกระทรวงมหาดไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/04/2023
ประกวดราคาจ้างค่าปรับปรุงและพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/04/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ำประปาและระบบสุขาภิบาลอาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/04/2023
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างกิจกรรม วิจิตรธานี ถิ่นนี้อุทัย ๑๙๐ ปี บ้านสะแกกรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/07/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ราชการจังหวัดระยอง เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันของชุมชนในจังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/07/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถและห้องพัก บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (๓ หลัง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/07/2023
ประกวดราคาจ้างกิจกรรม วิจิตรธานี ถิ่นนี้อุทัย ๑๙๐ ปี บ้านสะแกกรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/07/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 2 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/07/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/07/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 2 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/07/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/07/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสวนสุขภาพบริเวณเรือนรับรองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/07/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรั้วศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/07/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสวนสุขภาพบริเวณเรือนรับรองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/07/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรั้วศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/07/2023
ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งโครงการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสมผสานบนหลังคาอาคาร ขนาด ๑๐๐ กิโลวัตต์ สำนักงานจังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/07/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมแซมอาคารหอประชุมจังหวัดตาก (งานฝ้าเพดาน และระบบไฟฟ้า) ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/07/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมหลวงยกกระบัตร ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/06/2023
ประกวดราคาจ้างโครงการ ประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีทางการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ กิจกรรม Krabi Get More Season 2 (กระบี่มีอะไรมากกว่าที่คิด ปี 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/06/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาศาลากลางจังหวัดนครนายก (อาคาร 5 ชั้น) ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/06/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาศาลากลางจังหวัดนครนายก (อาคาร 5 ชั้น) ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/06/2023
ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเทียวขยายผลจากงานประเพณีบุญบั้งไฟลู่การจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพต่าง ๆ และการแสดงศิลปวัฒนธรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/06/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/06/2023
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสำนักงานจังหวัดหนองคาย จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/02/2024
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน เพื่อใช้งานในกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/02/2024
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ เพื่อใช้ในภารกิจกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/02/2024
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น ๑ (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/02/2024
จ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในการครอบครองและความดูแลของสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/02/2024
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/02/2024
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า ทะเบียน 5กฮ 4920 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/02/2024
จ้างจัดทำป้ายพิมพ์สติ๊กเกอร์พระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/02/2024
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องโทรสาร และเครื่อง Printer โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/02/2024
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/02/2024
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนโครงการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการของจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กิจกรรม ส่งเสริมความร่วมมือตามกรอบความร่วมมือผู้บริหารระดับสูง ๓ ประเทศ ๙ จังหวัด (ไทย - ลาว - เวียดนาม) และเสริมสร้างความสัมพันธ์กับต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/02/2024
ซื้อหมึกพิมพ์ Ricoh โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/02/2024
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงา หมายเลข FCU 28-29 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/02/2024
เช่าห้องประชุมเพื่อใช้ในการฝึกอบรมโครงการยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/02/2024
จ้างทำผ้าคลุมโต๊ะและเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/02/2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/02/2024
จ้างทำป้ายไวนิล พิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม ๔๓ ฉบับพระราชทาน วันศุกร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จังหวัดนครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/02/2024
จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนอุปกรณ์ท่อน้ำทิ้ง ชั้น ๕ บริเวณห้องปฏิบัติราชการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดสมุทรสาคร และซ่อมแซมเปลี่ยนอุปกรณ์ท่อน้ำดีบนฝ่าเพดานภายในห้องสุขาชาย ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/02/2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/02/2024
จ้างทำพานดอกไม้ประดิษฐ์โทนสีฟ้า สีม่วง และสีส้ม พานธูปเทียนแพโทนสีเหลือง สีม่วง สีฟ้า สีส้ม และสีแดง และเครื่องทองน้อย เพื่อใช้ในงานรัฐพิธี และงานพิธีการของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/02/2024
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างสร้างห้องพักนักแสดง ห้องแต่งตัว/เตรียมตัว และจัดทำป้ายแจ้งสถานที่จัดงานและซุ้มประตูทางเข้าเวทีกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/02/2024
เช่าเครื่่องดนตรี สำหรับเวทีกลาง งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี พ.ศ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/02/2024
เช่าพร้อมติดตั้งจอ LED P.๕ งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/02/2024
จ้างเหมาทำป้ายซุ้มประตูทางเข้างานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/02/2024
จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องประชุมของจังหวัดพังงาที่ชำรุดเสียหายรวมทั้งประตูหอประชุมจำปูนซึ่งชำรุดและไม่มั่นคงแข็งแรง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและมั่นคงแข็งแรง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/02/2024
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/02/2024
จ้างเหมาทำป้ายจั่วหน้าเวทีกลาง งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/02/2024
จ้างเหมาทำป้ายจั่วหน้าเวทีกลาง งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/02/2024
จ้างเหมาทำป้ายจั่วหน้าเวทีกลาง งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/02/2024
จ้างสร้างห้องพักนักแสดง ห้องแต่งตัว/เตรียมตัว และจัดทำป้ายแจ้งสถานที่จัดงานและซุ้มประตูทางเข้าเวทีกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/02/2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2024
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2024
จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้ร่วมรับและส่งเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ อาคารศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษกมหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ในระหว่างวันที่ ๑๘ และ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2024
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2024
จ้างซ่อมลิฟต์หอประชุมคอซู้เจียง ศูนย์ราชการจังหวัดระนอง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2024
จ้างสร้างห้องพักนักแสดง ห้องแต่งตัว/เตรียมตัว และจัดทำป้ายแจ้งสถานที่จัดงานและซุ้มประตูทางเข้าเวทีกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2024
จ้างเหมาทำป้ายจั่วหน้าเวทีกลาง งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2024
จ้างประชาสัมพันธ์ข่าวสารการพัฒนาจังหวัด ผ่านหนังสือพิมพ์ภูมิภาครายสัปดาห์ (ภาคใต้โฟกัส) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/01/2024
จ้างเหมาจัดสร้างห้องน้ำชั่วคราวพร้อมดูแลทำความสะอาด งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพา และงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/01/2024
จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/01/2024
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่