แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมอาคารศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ 07/05/2024
จ้างปรับปรุงผังบริเวณบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ๑ แห่ง 02/05/2024
ก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม 30/04/2024
ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนมและอาคารศูนย์อาหาร 30/04/2024
ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษสำนักงานจังหวัดนครพนม 30/04/2024
ก่อสร้างป้อมยามรักษาการณ์ภายในบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม 30/04/2024
ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารสถานีสื่อสารจังหวัดนครพนม 30/04/2024
ซ่อมแซมโดยรอบศาลากลางจังหวัดนครพนม 30/04/2024
ปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างของทางราชการสำนักงานจังหวัดนครพนม 30/04/2024
ซ่อมแซมหลังคาและระเบียงรอบอาคารศาลากลางจังหวัดนครพนม(หลังใหม่) 30/04/2024
งานก่อสร้าง (ปั้นและหล่อ) พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 29/04/2024
โครงการเพิ่มศักยภาพการจำหน่ายสินค้าและบริการ กิจกรรม จัดงาน Samutsakhon EXPO 29/04/2024
ก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม 29/04/2024
ก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของทางราชการจากสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 29/04/2024
จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงภายในศาลากลางจังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง 29/04/2024
จ้างก่อสร้างรั้ว/ถนนทางเข้า/รางระบายน้ำ บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท และบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดชัยนาท 26/04/2024
จ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานจังหวัดนครปฐม ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 26/04/2024
ปรับปรุงซ่อมแซมฐานอาคารหลังเก่าและทางเดินเท้าอาคารศาลากลางจังหวัดนครปฐม ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 26/04/2024
ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาโรงจอดรถและลานจอดรถบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 26/04/2024
จ้างก่อสร้างรั้ว/ถนนทางเข้า/รางระบายน้ำ บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท และบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดชัยนาท 26/04/2024
ประกาศราคากลาง
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ๒ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/06/2024
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบปรับอากาศอาคารอเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมพิพิธภัณฑ์เมืองฉะเชิงเทรา ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบสุขาภิบาลศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/06/2024
จ้างงานก่อสร้าง (ปั้นและหล่อ) พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยวิธีคัดเลือก 14/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงทาสีศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการทาสีภายนอกอาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร รั้วศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร และรั้วบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครนายก ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมฝ้าเพดานรอบอาคารศาลากลางจังหวัดพังงา (รอบๆ อาคารด้านนอก) ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่บริเวณโดยรอบพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา และรั้วด้านหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/06/2024
ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี (รอง 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ดทั้ง 3 อาคาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารหอประชุมอาชาสีหมอก จังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/06/2024
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์อารยธรรม 3 แผ่นดิน (ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ 2 ชั้น หลังเก่า) ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/07/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์อารยธรรม 3 แผ่นดิน (ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ 2 ชั้น หลังเก่า) ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/07/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 2 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/07/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/07/2023
ประกวดราคาจ้างค่าปรับปรุงระบบเครือข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/07/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในวิทยาลัยมหาดไทย ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/06/2023
ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งโครงการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสมผสานบนหลังคาอาคาร ขนาด ๑๐๐ กิโลวัตต์ สำนักงานจังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/06/2023
ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งโครงการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสมผสานบนหลังคาอาคาร ขนาด ๑๐๐ กิโลวัตต์ สำนักงานจังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/06/2023
ประกวดราคาจ้างโครงการ ประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีทางการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ กิจกรรม Krabi Get More Season 2 (กระบี่มีอะไรมากกว่าที่คิด ปี 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/06/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/06/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมความมั่นคงโครงสร้างหลังคาศาลากลางจังหวัดราชบุรี (หลังเก่า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/05/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมโนรา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/05/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 2 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/05/2023
ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีทางการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ เทศกาลอ่าวนางบีทเฟสติวัล (AONANG BEAT FESTIVAL) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/05/2023
ประกวดราคาเช่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 51 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/04/2023
ประกวดราคาเช่าเช่าใช้อุปกรณ์สื่อสารชนิดมือถือ สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ประชาชน และการถวายความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/04/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/04/2023
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมฝ้าเพดานรอบอาคารศาลากลางจังหวัดพังงา (รอบๆ อาคารด้านนอก) ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่บริเวณโดยรอบพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา และรั้วด้านหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/06/2024
ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี (รอง 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ดทั้ง 3 อาคาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารหอประชุมอาชาสีหมอก จังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงติดตั้งตาข่ายกันนก อาคารศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารพัสดุ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ สำนักงานจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/06/2024
ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อจอภาพ LED พร้อมติดตั้งและอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๔ เครื่อง ประจำห้องประชุมภายในอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสถานที่ประชาคมชุมชนอาคารหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมฐานอาคารหลังเก่าและทางเดินเท้าอาคารศาลากลางจังหวัดนครปฐม ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดพัทลุง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณโดยรอบอาคารศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/06/2024
ประกวดราคาซื้อปรับปรุงระบบเครื่องปรับอากาศ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร ๑ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/06/2024
ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร (รองฯ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (รอง 2) จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/05/2024
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างล้างเครื่องปรับอากาศและซ่อมบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/07/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน/เครื่องเขียนแบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/07/2024
ซื้อเครื่องไทยธรรม สำหรับถวายพระสงฆ์ ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสวันประสูติ 13 กรกฎาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/07/2024
ซื้อเครื่องไทยธรรม สำหรับถวายพระสงฆ์ ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสวันประสูติ 13 กรกฎาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/07/2024
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดหนองคาย (สคบ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/07/2024
จ้างซ่อมลิฟต์โดยสารภายในอาคารศาลากลางจังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/07/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/07/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงผังบริเวณบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/07/2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/07/2024
จ้างจัดทำเครื่องไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ วิหารหลวง พระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/07/2024
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องประชุมหลวงพ่อเงิน ๓/๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/07/2024
จ้างซ่อมแซมระบบประปาแฟลตข้าราชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 5 (อุดรธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/07/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/07/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/07/2024
จ้างทำบอร์ดนิทรรศการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/07/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 5 หลัง ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/07/2024
จ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/07/2024
จ้างจ้างซ่อมแซมรถยนต์ตู้เบนซ์ หมายเลขทะเบียน 51 - 6860 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/07/2024
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/07/2024
จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/07/2024
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาศาลากลางจังหวัดนครนายก (อาคาร 5 ชั้น) ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/06/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี(หลังใหม่) ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/05/2023
ประกวดราคาซื้อค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/05/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรั้วศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/05/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงหลังคาบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และปรับปรุงบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/05/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมความมั่นคงโครงสร้างหลังคาศาลากลางจังหวัดราชบุรี (หลังเก่า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/05/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/05/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ จำนวน 1 หลัง ตำบลท่าเสา จำนวน 1 หลัง อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/05/2023
ประกวดราคาจ้างการพัฒนาระบบแพลตฟอร์มข้อมูลเมืองเพื่อการวางแผนและบริหารจัดการข้อมูลเมืองอัจฉริยะ จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/04/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/03/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/03/2022
ประกวดราคาจ้างพิมพ์หนังสืออนุสรณ์ 250 ปี จังหวัดมุกดาหาร และ e-book ออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/09/2020
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน เพื่อใช้ในภารกิจงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงาและสำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดพังงา จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/06/2024
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ?การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดพังงา พ.ศ. 2566 - 2570 (ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569) และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ระหว่างวันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2567 จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/06/2024
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/06/2024
ซื้อวัสดุโครงการอบรมสัมนาเพื่อพัฒนาการกำหนดยุทธศาสตร์และกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/06/2024
ซื้อผ้าไตร (ใช้ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/06/2024
จ้าง เหมาบำรุงรักษาลิฟต์ อาคารศาลากลางจังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/06/2024
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/06/2024
จ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์ที่ใช้งานในอาคารศาลากลางจังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/06/2024
จ้างยานพาหนะ โครงการอบรมสัมนาเพื่อพัฒนาการกำหนดยุทธศาสตร์และกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/06/2024
ซื้ออุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกในการประชุมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/06/2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/06/2024
จ้างซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/06/2024
จ้างเหมาการบริหารจัดการขยะภายในบริเวณงานและพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/06/2024
จ้างประดับตกแต่งรถยนต์ ๖ ล้อ พร้อมขาตั้งธงตราสัญลักษณ์ ๗๒ พรรษา เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างความมั่นคงด้านการสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ กิจกรรมเดินวิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ในวันที่ ๑๐ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/06/2024
จ้างเหมาจัดทำอาหาร และอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้ร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/06/2024
จ้างประกอบอาหารพร้อมน้ำดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ในการรักษาความปลอดภัยในการรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวันที่ 24 มกราคม 2567 จำนวน 1,880 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/06/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/06/2024
จ้างจัดพานดอกไม้ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/06/2024
จ้างผลิตป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ฯ โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) จังหวัดสุรินทร์ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/06/2024
จ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่นธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/06/2024
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่