แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/11/2023
จ้างเหมาบริการล้างเเละซ่อมเเซมเครื่องปรับอากาศที่อยู่ในความดูเเลของสำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/11/2023
จ้างทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดกระบี่และบริเวณโดยรอบ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/11/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/11/2023
จ้างเหมาบริการจัดพิธีเปิดงาน มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/11/2023
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ของศูนย์ดำรงธรรม เพื่อการยกระดับเป็นศูนย์ดำรงธรรมอัจฉริยะ ระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/11/2023
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ระยะเวลา 10 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/11/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยการบริหารงานราชการ และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลำพูน ปี 2567 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/11/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/11/2023
จ้างตรวจเช็คสภาพ/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ (นั่งสามตอน) ยี่ห้อ โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ (สีดำ) หมายเลขทะเบียน 9 กด 7762 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/11/2023
จ้างตรวจเช็คสภาพ/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ (นั่งสามตอน) ยี่ห้อ โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ (สีดำ) หมายเลขทะเบียน 9 กด 7767 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/11/2023
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถส่วนกลาง สำหรับใช้ในราชการสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด หมายเลขทะเบียน นข 2228 ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/11/2023
จ้างเหมาประกอบอาหาร สำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความสงบ ชุดเคลื่อนที่เร็วในการควบคุมร้านค้าหาบเร่ แผงลอย เเละเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร ในงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/11/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารและน้ำดื่ม พร้อมบริการจัดส่ง สำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความสงบ ชุดเคลื่อนที่เร็วในการควบคุมร้านค้าหาบเร่ แผงลอย เเละเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร ในงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/11/2023
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/11/2023
ซื้อจัดซื้อธงชาติ ขนาด 4 x 6 เมตร จำนวน 6 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/11/2023
ซื้อน้ำดื่มประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/11/2023
ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/11/2023
จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์และคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/11/2023
จ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ และอาคารหอประชุมจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/11/2023
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/08/2023
จ้างทำอาหารกล่องและน้ำดื่ม สำหรับเจ้าหน้าที่อารักขาความปลอดภัย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/08/2023
ซื้อจัดซื้อผ้าสีฟ้า และสีขาว จำนวน 10 ชุด เพื่อใช้ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/08/2023
จ้างบุคคลภายนอกประดับดอกไม้สด ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/08/2023
จ้างจัดทำพานดอกไม้สด ประดับตกแต่งดอกไม้สด และจัดทำพวงมาลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/08/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับทหารมหาดเล็กข้าราชบริพารที่ตามเสด็จฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/08/2023
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย-ลาว จังหวัดน่าน-แขวงไชยบุรี ครั้งที่12 วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/08/2023
จ้างทำพวงมาลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/08/2023
จ้างออกแบบหนังสือ ใต้ร่มพระบารมี ปกเกล้าชาวภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/08/2023
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำกลุ่มงานอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๖ เดือน (เมษายน-กันยายน ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/08/2023
ซื้อวารสารสิ่งพิมพ์ (หนังสือพิมพ์) ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/08/2023
จ้างจัดดอกไม้และประดับตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/08/2023
จ้างพิมพ์ป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์และกรอบหลุยส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/08/2023
จ้างโครงการการบริหารจัดการน้ำ ลดความเสี่ยงจากสถานการณ์ ภัยแล้งและอุทกภัย (กิจกรรมที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/08/2023
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/08/2023
ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/08/2023
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องสำรองไฟ และเครื่องขยายสัญญาณ Wi-Fi จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/08/2023
จ้างจ้างเหมาทำพานบายศรีและเครื่องบวงสรวง (ขันหมากเบ็ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/08/2023
ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/08/2023
ซื้อวัสดุสำนักงานที่ใช้ในราชการประจำกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา สำนักงานจังหวัดนครนายก (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/08/2023
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่