แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยการบริหารงานราชการ และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลำพูน ปี 2567 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/11/2023
จ้างเหมาบริการล้างเเละซ่อมเเซมเครื่องปรับอากาศที่อยู่ในความดูเเลของสำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/11/2023
จ้างกำจัดสิ่งปฏิกูลในบ่อบำบัด ศาลากลางจังหวัดหนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/11/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/11/2023
จ้างเหมาบริการล้างเเละซ่อมเเซมเครื่องปรับอากาศที่อยู่ในความดูเเลของสำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/11/2023
จ้างทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดกระบี่และบริเวณโดยรอบ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/11/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/11/2023
จ้างเหมาบริการจัดพิธีเปิดงาน มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/11/2023
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ของศูนย์ดำรงธรรม เพื่อการยกระดับเป็นศูนย์ดำรงธรรมอัจฉริยะ ระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/11/2023
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ระยะเวลา 10 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/11/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยการบริหารงานราชการ และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลำพูน ปี 2567 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/11/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/11/2023
จ้างตรวจเช็คสภาพ/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ (นั่งสามตอน) ยี่ห้อ โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ (สีดำ) หมายเลขทะเบียน 9 กด 7762 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/11/2023
จ้างตรวจเช็คสภาพ/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ (นั่งสามตอน) ยี่ห้อ โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ (สีดำ) หมายเลขทะเบียน 9 กด 7767 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/11/2023
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถส่วนกลาง สำหรับใช้ในราชการสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด หมายเลขทะเบียน นข 2228 ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/11/2023
จ้างเหมาประกอบอาหาร สำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความสงบ ชุดเคลื่อนที่เร็วในการควบคุมร้านค้าหาบเร่ แผงลอย เเละเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร ในงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/11/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารและน้ำดื่ม พร้อมบริการจัดส่ง สำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความสงบ ชุดเคลื่อนที่เร็วในการควบคุมร้านค้าหาบเร่ แผงลอย เเละเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร ในงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/11/2023
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/11/2023
ซื้อจัดซื้อธงชาติ ขนาด 4 x 6 เมตร จำนวน 6 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/11/2023
ซื้อน้ำดื่มประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/11/2023
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในราชการการติดตามสอดส่องโครงการฯ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/08/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามโครงการอำนวยการและบริหารจัดการศูนย์การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุทัยธานี (ศอ.ปส.จ.อน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/08/2023
ซื้อ1321335 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/08/2023
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก เพื่อใช้ในภารกิจในการขับเคลื่อนในการบริหารงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/08/2023
ซื้อ1321335 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/08/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน เดือนสิงหาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/08/2023
จ้างทำภัตตาหาร (ข้าวต้ม) สำหรับถวายพระสงฆ์และสามเณร ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/08/2023
จ้างทำอาหารพร้อมน้ำดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่ถวานความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/08/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/08/2023
ซื้อน้ำดื่มชนิดขวดแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/08/2023
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/08/2023
จ้างเหมาจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของจังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/08/2023
จ้างเหมาประดับตกแต่งสถานที่หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด สำหรับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/08/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/08/2023
ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/08/2023
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี (กรกฎาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/08/2023
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบสายสัญญาณห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น 3 อาคารศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/08/2023
จ้างเหมาปรับปรุงระบบสายสัญญาณและระบบสายไฟ ห้องปฏิบัติราชการสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/08/2023
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบสายสัญญาณห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น 3 อาคารศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/08/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/08/2023
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่