แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
โครงการ Maha Songkran World Water Festival 2024 เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2567 จังหวัดขอนแก่น 14/03/2024
ก่อสร้างรั้วบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 2 แห่ง 14/03/2024
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 รายการ 12/03/2024
ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยโสธร 12/03/2024
ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยโสธร 12/03/2024
ก่อสร้างห้องน้ำบริเวณด้านหลังหอประชุมจังหวัดยโสธร 12/03/2024
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานกิจกรรม ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 แห่ง 11/03/2024
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์และจักรยานยนต์ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 แห่ง 11/03/2024
โครงการจัดวางผังแม่บทการใช้ประโยชน์พื้นที่ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 แห่ง 11/03/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 5 หลัง ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/03/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/03/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 5 หลัง ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/03/2024
จ้างจัดทำอาหารและเครื่องดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่อารักขาความปลอดภัยในการรับเสด็จฯ ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ 11/03/2024
ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ชั้น ๕ อาคารศาลากลางจังหวัดลพบุรี 08/03/2024
ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วศาลากลางจังหวัดลพบุรี 08/03/2024
ปรับปรุงซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้าภายในศาลากลางจังหวัดลพบุรี 08/03/2024
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร 07/03/2024
ปรับปรุงทาสีศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 07/03/2024
โครงการสมุดภาพประวัติศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา (จัดพิมพ์เพิ่มเติม) 06/03/2024
จัดซื้อครุภัณฑ์ภายในห้องประชุม 06/03/2024
ประกาศราคากลาง
วันที่
ประกวดราคาจ้างการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/09/2023
ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/09/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมแฟลตข้าราชการสำนักงานจังหวัดตราด ถนนบ้านล่าง - ดอนจวน ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/09/2023
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดยโสธร อาคารหอประชุม และสวนหย่อม ศาลากลางจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/09/2023
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/09/2023
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/09/2023
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/09/2023
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/09/2023
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดนครราชสีมาและบริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/09/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/09/2023
ประกวดราคาจ้างจ้างทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/09/2023
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดขอนแก่นทั้งสองหลังและบริเวณโดยรอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/09/2023
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดและอาคารหอประชุม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/09/2023
ประกวดราคาจ้างจ้างประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/09/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาศาลากลางจังหวัดตราด (หลังเก่า) ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/09/2023
ประกวดราคาจ้างค่าพัฒนาระบบแพลตฟอร์มกลางข้อมูลกระทรวงมหาดไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/08/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่ง ภายในวิทยาลัยมหาดไทย ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/08/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/08/2023
ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการบริการและสินค้าทางการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม กิจกรรมพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน ?ต้องเที่ยว (Unseen)? จังหวัดนครพนม ภายใต้แผนบูรณาการการท่องเที่ยวสมัยใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/08/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/08/2023
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างจ้างประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/09/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาศาลากลางจังหวัดตราด (หลังเก่า) ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/09/2023
ประกวดราคาจ้างค่าพัฒนาระบบแพลตฟอร์มกลางข้อมูลกระทรวงมหาดไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/08/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่ง ภายในวิทยาลัยมหาดไทย ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/08/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/08/2023
ประกวดราคาจ้างค่าปรับปรุงระบบเครือข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/08/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงานศูนย์ดำเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพ กระทรวงมหาดไทย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/08/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่ง ภายในวิทยาลัยมหาดไทย ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/08/2023
ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการบริการและสินค้าทางการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม กิจกรรมพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน ?ต้องเที่ยว (Unseen)? จังหวัดนครพนม ภายใต้แผนบูรณาการการท่องเที่ยวสมัยใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/08/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/08/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (หลังเก่า) ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/08/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง (เสาไฟฟ้าและระบบสายไฟ) ภายในวิทยาลัยมหาดไทย ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/08/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่ง ภายในวิทยาลัยมหาดไทย ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/08/2023
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ของศูนย์ดำรงธรรม เพื่อการยกระดับเป็นศูนย์ดำรงธรรมอัจฉริยะ ระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/08/2023
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิการให้บริการประชาชนจังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/08/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/08/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/08/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/07/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (หลังเก่า) ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/07/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในวิทยาลัยมหาดไทย ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/07/2023
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในงานราชการสำนักงานจังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2024
จ้างเดินสายเมนไฟฟ้าจากมิเตอร์เข้าบ้านพัก รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/03/2024
จ้างวางท่อน้ำประปาบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/03/2024
ซื้อโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลัษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/03/2024
จ้างทำเข็มเชิดชูเกียรติทองคำเพื่อมอบให้แก่ผู้กระทำความดีที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีคัดเลือก 28/03/2024
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในงานราชการสำนักงานจังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/03/2024
จ้างโครงการ Maha Songkran World Water Festival 2024 เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2567 จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีคัดเลือก 27/03/2024
จ้างโครงการจัดทำขบวน Maha Songkran World Water Festival 2024 เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2567 โดยวิธีคัดเลือก 27/03/2024
จ้างจัดทำโครงการ Maha Songkran World Water Festival 2024 เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ 2567 โดยวิธีคัดเลือก 27/03/2024
ซื้อภัตตาหารปิ่นโตถวายพระสงฆ์ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างความมั่นคงด้านการสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/03/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/03/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/03/2024
ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด ๒๔,๐๐๐ BTU โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/03/2024
จ้างจัดดอกไม้ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างความมั่นคงด้านการสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/03/2024
จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงรุกผ่านสื่อออนไลน์ (มูเตลู) จังหวัดสระบุรี ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/03/2024
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๘ รายการ เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัด (ศปท.จ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/03/2024
ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/03/2024
ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/03/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างแท่นประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/03/2024
ซื้อธงชาติไทย และธง วปร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/03/2024
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างจัดทำเล่มพร้อมเอกสาร PowerPoint ประกอบการชี้แจงและนำเสนอข้อมูล (Presentation) ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 วุฒิสภา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/03/2024
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน เพื่อใช้ในภารกิจกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/03/2024
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ เพื่อใช้ในภารกิจกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/03/2024
จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องปฏิบัติราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/03/2024
จ้างเหมาจัดทำผ้าคลุมโต๊ะ ห้องประชุมมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น ๕ และห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/03/2024
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กง 2339 กพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/03/2024
ซื้อผ้าทำระบาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/03/2024
จ้างปรับปรุงระบบภาพและเสียงภายในห้องประชุมนางรอง ห้องประชุมเขาใหญ่ และห้องประชุมขุนด่าน ศาลากลางจังหวัดนครนายก ๕ ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/03/2024
จ้างจัดทำป้ายบิลบอร์ดประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/03/2024
จ้างถ่ายเอกสารประกอบการชี้แจงเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ วุฒิสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2024
จ้างทำชุดอาหารและเครื่องดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่อารักขาความปลอดภัย การเตรียมรับเสด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2024
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2024
จ้างทำป้ายและสติ๊กเกอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2024
ซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค (อินทผลัมแบบมีก้านบรรจุกล่อง ขนาด 500 กรัม) โครงการรอมฎอนสัมพันธ์จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2024
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 16-29 กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2024
เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต (ห้องสำนักงานจังหวัดเลย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2024
จ้างเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมรัฐพิธีวันที่ระลึก ?พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย? ในวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2024
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ (หมายเลขทะเบียน กค 7133 ร้อยเอ็ด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2024
จ้างเหมาจัดสถานที่ โครงการรณรงค์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดแบบบูรณาการจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๖๗ กิจกรรมที่ ๑ สามประสาน (บ-ว-ร) เสริมสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2024
ซื้อวัสดุ โครงการรณรงค์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดแบบบูรณาการจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๖๗ กิจกรรมที่ ๑ สามประสาน (บ-ว-ร) เสริมสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง ปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2024
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่