แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างทำป้ายไวนิลวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/04/2019
จ้างเหมาทำพัสดุดอกไม้ เพื่อใช้ในการประกอบพิธีเปิดนิทรรศการ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/04/2019
จ้างจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในส่วนภูมิภาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/04/2019
จ้างเหมาทำบริเวณปลูกต้นไม้พระราชทาน เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/04/2019
จ้างเหมาทำซุ้มทางเข้านิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในส่วนภูมิภาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/04/2019
จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ และตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/04/2019
จ้างเหมาทำพัสดุดอกไม้สด เพื่อใช้จัดงานพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/04/2019
จ้างทำป้ายไวนิล เพื่อใช้จัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/04/2019
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนเมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/04/2019
ฮาร์ดดิสเครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์จ่ายกระแสไฟฟ้า 18/04/2019
จ้างทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในพิธีส่งมอบต้นไม้มงคลพระราชทาน ตามโครงการ ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ และป้ายซุ้มพระฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/04/2019
จ้างเหมาทำพัสดุดอกไม้สด เพื่อใช้ในพิธีส่งมอบต้นไม้มงคลพระราชทาน ตามโครงการ ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/04/2019
จ้างทำป้ายไวนิล เพื่อใช้จัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2019
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ภาายในห้องปฏิบัติงานของผู้บริหารของจังหวัดมุกดาหาร และห้องประชุมประจำสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2019
จ้างเหมาประกอบพิธีการพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ พิธีทำน้ำอภิเษก และพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษกของจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/04/2019
ซื้อผ้าโทเร สีขาว - เหลือง เพื่อใช้สำหรับการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัดมุกดาหาร ในการงานพระราชภิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/04/2019
จ้างเหมาประกอบพิธีการพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ พิธีทำน้ำอภิเษก และพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษกของจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/04/2019
จ้างทำป้ายไวนิล เพื่อใช้จัดพิธีมอบโล่ที่ระลึกและเสื้อ Super Biker อุ่นไอรัก พระราชทาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/04/2019
จ้างเหมาประดับตกแต่งดอกไม้สดบริเวณสถานที่น้ำตกศักดิ์สิทธิ์ เพื่อใช้ในงานพิธีจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดมุกดาหาร ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/04/2019
จ้างเหมาทำพัสดุดอกไม้สด เพื่อใช้จัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/04/2019
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่