แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
จ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์ ภายในศาลากลางจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗) 19/09/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัด และอาคารหอประชุม 18/09/2023
จ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์อาคาร 1 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 18/09/2023
เหมาดูแล บำรุงรักษาสนามหญ้า สวนหย่อม ต้นไม้ ทางเท้า ถนน และโรงจอดรถ บริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 4 (เดือนกันยายน 2566) 18/09/2023
ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ 18/09/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดพัทลุง หอประชุมจังหวัดพัทลุงและบริเวณโดยรอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 15/09/2023
จ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์อาคาร 4 ชั้น ของอาคารศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร 15/09/2023
จ้างเหมาบริการทำความสะอาด สถานที่ราชการศาลากลางจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 14/09/2023
จ้างเหมาบริการทำความสะอาด สถานที่ราชการศาลากลางจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 14/09/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดแพร่ และบริเวณพื้นที่โดยรอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 14/09/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดสกลนคร และพื้นที่บริเวณโดยรอบ (เดือนตุลาคม 2566-เดือนกันยายน 2567) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 14/09/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 14/09/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางที่ใช้ร่วมกันภายในอาคารศาลากลางจังหวัดทั้ง ๒ หลัง และพื้นที่ภายนอกอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 13/09/2023
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนจังหวัดระยอง 13/09/2023
เหมาบำรุงรักษาลิฟต์อาคารศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 13/09/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี อาคารหอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี และบริเวณโดยรอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗) 13/09/2023
เหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญและหอประชุมพญานาครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 13/09/2023
เหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี อาคารหอประชุม อาคารพัสดุ และพื้นที่ภายในศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 4 (เดือนกันยายน 2566) 13/09/2023
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี 13/09/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดตรัง 13/09/2023
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างจ้างตรวจเช็คสภาพ/ซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ซูซูกิ หมายเลขทะเบียน ฬฉจ 533 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2024
จ้างบำรุงรักษารถยนต์สื่อสารผ่านดาวเทียม ยี่ห้อ Mercedes Benz รุ่น Sprinter 324 VAN ทะเบียน 51-6856 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2024
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2024
ประกวดราคาจ้างโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/02/2024
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2024
จ้างตรวจเช็คสภาพ/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ (ตู้นั่งสี่ตอน) ยี่ห้อ โฟล์คสวาเกน (สีดำ) หมายเลขทะเบียน นพ 3 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2024
จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับโครงการส่งเสริมพัฒนากลไกการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการส่วนภูมิภาค อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2024
จ้างเหมาจัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2024
จ้างกำจัดปลวกบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/02/2024
จ้างจ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กค 3451 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/02/2024
จ้างกำจัดปลวกบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/02/2024
จ้างซ่อมเครื่องทำลายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/02/2024
จ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 1 ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/02/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/02/2024
จ้างเหมาปรับปรุงลานจอดรถด้านหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/02/2024
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/02/2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/02/2024
จ้างถ่ายเอกสารโครงการส่งเสริมพัฒนากลไกการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ ส่วนราชการส่วนภูมิภาค อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/02/2024
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสารประกอบการชี้แจงและเอกสารการนำเสนอข้อมูล (Presentation) เสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วุฒิสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/02/2024
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างประชาสัมพันธ์ข่าวสารการพัฒนาจังหวัด ผ่านหนังสือพิมพ์ภูมิภาครายสัปดาห์ (ภาคใต้โฟกัส) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/01/2024
จ้างเหมาจัดสร้างห้องน้ำชั่วคราวพร้อมดูแลทำความสะอาด งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพา และงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/01/2024
จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/01/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/01/2024
จ้างทำอาหารกล่องและน้ำดื่ม สำหรับเจ้าหน้าที่อารักขาความปลอดภัย ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จประดับแรม ณ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี (เป็นการส่วนพระองค์) ระหว่างวันที่ 9-15 ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/01/2024
จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/01/2024
จ้างซ่อมแซมห้องน้ำ ชั้น 1 อาคารศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังเก่า) ด้านทิศตะวันตก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/01/2024
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบประปา ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม (หลังเก่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/01/2024
ซื้อวัสดุสำนักงานที่ใช้ในราชการประจำกลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดนครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/01/2024
จ้างผลิตป้ายโฟม งานรัฐพิธี วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗ ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/01/2024
จ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการประชุมและจัดทำกระเป๋าที่ใช้บรรจุเอกสารเพื่อใช้ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การบริการภาครัฐ และการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ของจังหวัดสุโขทัยสู่ความเป็นเลิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/01/2024
จ้างเหมาเปลี่ยนยางรถยนต์ยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน กฉ ๒๑๑๑ ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/01/2024
จ้างปรับปรุงสายสัญญาณภายในห้องประชุมเมืองคนดี อาคารศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/01/2024
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้างและไฟ้า สำหรับซ่อมแซมศาลากลางจังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/01/2024
จ้างล้างทำความสะอาดและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง ใช้งานประจำห้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/01/2024
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้างและไฟ้า สำหรับซ่อมแซมศาลากลางจังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/01/2024
จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำหอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/01/2024
จ้างเหมาจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ ณ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2024
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2024
ซื้อโครงการอำนวยการและบริหารจัดการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุทัยธานี (ศอ.ปส.จ.อน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2024
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่