แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
จ้างจัดทำอาหารและเครื่องดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่อารักขาความปลอดภัยในการรับเสด็จฯ ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ 11/03/2024
ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ชั้น ๕ อาคารศาลากลางจังหวัดลพบุรี 08/03/2024
ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วศาลากลางจังหวัดลพบุรี 08/03/2024
ปรับปรุงซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้าภายในศาลากลางจังหวัดลพบุรี 08/03/2024
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร 07/03/2024
ปรับปรุงทาสีศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 07/03/2024
โครงการสมุดภาพประวัติศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา (จัดพิมพ์เพิ่มเติม) 06/03/2024
จัดซื้อครุภัณฑ์ภายในห้องประชุม 06/03/2024
จ้างเหมาก่อสร้างผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ๑ แห่ง 05/03/2024
จัดซื้อระบบวิดีทัศน์ทางไกล ประจำห้องประชุมศรียะลา อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 04/03/2024
จัดซื้อระบบไมโครโฟนชุดประชุม ประจำห้องประชุมศรียะลา อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 04/03/2024
ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ รองผู้ว่าราชการจังหวัด และบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 04/03/2024
ก่อสร้างถนนส่วนกลางภายในศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง 04/03/2024
ค่าปรับปรุงระบบดับเพลิงและสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง 04/03/2024
โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 04/03/2024
โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ สำนักงานจังหวัดภูเก็ต 01/03/2024
โครงการปรับปรุงป้าย รั้วและส่วนประกอบ ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส 01/03/2024
โครงการก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 01/03/2024
โครงการปรับปรุงทาสีรั้วของศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง 01/03/2024
โครงการปรับปรุงอาคารพัสดุ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง 01/03/2024
ประกาศราคากลาง
วันที่
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามนโยบาย และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย สู่การขยายเครือข่ายสื่อสารเพื่อความมั่นคงทุกมิติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/04/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการปรับปรุงถนนหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ทั้ง 2 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/04/2024
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมลานอนุเสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ศาลากลางจังหวัด จันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/04/2024
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (หลังเก่า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/04/2024
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ภายในห้องประชุม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/04/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (หลังใหม่) ชั้น 1,4 และ 5 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/04/2024
จ้างจัดทำรถขบวนบุปผชาติ พร้อมการแสดง และริ้วขบวนพาเหรด จังหวัดชลบุรี ในโครงการ Maha Songkran World Water Festival 2024 เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ 2567 จังหวัดชลบุรี โดยวิธีคัดเลือก 05/04/2024
ประกวดราคาจ้างโครงการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง ประจำปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/04/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดตาก ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/04/2024
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 14 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก 03/04/2024
จ้างเหมาจัดทำขบวน Maha Songkran World Water Festival 2024 เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ ๒๕๖๗ จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีคัดเลือก 02/04/2024
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบเสียงห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตาก ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/04/2024
จ้างการจัดขบวนรถพาเหรดงาน Maha Songkran Wold Water Festival 204 เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2567 โดยวิธีคัดเลือก 01/04/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดตาก ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/04/2024
จ้างจัดโครงการ Maha Songkran World Water Festival 2024 เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2567 ของจังหวัดเชียงราย โดยวิธีคัดเลือก 29/03/2024
จ้างทำเข็มเชิดชูเกียรติทองคำเพื่อมอบให้แก่ผู้กระทำความดีที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีคัดเลือก 28/03/2024
จ้างจัดทำโครงการ Maha Songkran World Water Festival 2024 เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ 2567 โดยวิธีคัดเลือก 22/03/2024
จ้างโครงการ Maha Songkran World Water Festival 2024 เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2567 จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีคัดเลือก 22/03/2024
จ้างโครงการ Maha Songkran World Water Festival 2024 เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2567 จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีคัดเลือก 21/03/2024
จ้างโครงการจัดทำขบวน Maha Songkran World Water Festival 2024 เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2567 โดยวิธีคัดเลือก 15/03/2024
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/02/2024
ประกวดราคาจ้างโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/02/2024
ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยววันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/02/2024
ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานโลกทะเลชุมพร ประจำปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/02/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/11/2023
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 10 เดือน (ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2566 - เดือนกันยายน 2567) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/11/2023
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ภายในศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม อาคารศาลากลางจังหวัดนครปฐม และอาคารศาลากลางจังหวัดนครปฐม (ส่วนต่อขยาย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ระยะเวลาจ้าง ๑๐ เดือน (เดือนธันวาคม ๒๕๖๖ - เดือนกันยายน ๒๕๖๗) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/11/2023
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เดือนมกราคม 2567 - เดือนกันยายน 2567) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/11/2023
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/10/2023
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ระยะเวลา 10 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/10/2023
ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม อาคารหอประชุม และบริเวณโดยรอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/10/2023
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลาง และอาคารหอประชุม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/10/2023
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2566 - เดือนกันยายน 2567) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/10/2023
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดยโสธร อาคารหอประชุม และสวนหย่อม ศาลากลางจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/10/2023
ประกวดราคาจ้างจ้างทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดพะเยา อาคารหอประชุม และบริเวณโดยรอบ พ.ศ. 2567 (เดือนพฤศจิกายน 2566 - กันยายน 2567) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/09/2023
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางที่ใช้ร่วมกันภายในอาคารศาลากลางจังหวัด และอาคารหอประชุมอนาลโย และภายนอกอาคาร ลานจอดรถ สนามหญ้า สวนหย่อม ไม้ประดับ และ ไม้ยืนต้นศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 มกราคม พ.ศ. 2567 - 30 กันยายน พ.ศ. 2567) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/09/2023
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ และบริเวณโดยรอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/09/2023
ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม อาคารหอประชุม และบริเวณโดยรอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/09/2023
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดและอาคารหอประชุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/09/2023
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญและหอประชุมพญานาครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/09/2023
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครือข่ายวิทยุสื่อสารเพื่อการบริหารราชการแผ่นดินของกระทรวงมหาดไทย ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงทาสีศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/06/2024
จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/06/2024
จ้างผลิตแฟ้มประวัติข้าราชการ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/06/2024
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/06/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/06/2024
จ้างโครงการปรับปรุงบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล และระบบสุขาภิบาลพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานอเนกประสงค์ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยวิธีคัดเลือก 24/06/2024
จ้างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแบบครบวงจรศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/06/2024
จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๖๗ กิจกรรมที่ ๕ สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/06/2024
จ้างเหมาจัดสถานที่ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๖๗ กิจกรรมที่ ๕ เสริมสร้างสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/06/2024
จ้างเหมาบริการรถตู้ในการออกสอดส่องโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/06/2024
จ้างเหมาออกแบบและผลิตโรลอัพและกล่องตัวหนังสือร้อยแก่นสารสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/06/2024
ซื้อเครื่องไทยธรรม การจัดงาน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/06/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/06/2024
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามภารกิจของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรสงคราม (ก.ธ.จ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมฝ้าเพดานรอบอาคารศาลากลางจังหวัดพังงา (รอบๆ อาคารด้านนอก) ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาโรงจอดรถและลานจอดรถบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารพัสดุ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/06/2024
จ้างจัดทำเครื่องบวงสรวง เพื่อใช้ในการจัดพิธีทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่บริเวณโดยรอบพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา และรั้วด้านหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/06/2024
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/05/2024
ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 18,000 BTU พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/05/2024
จ้างทำกระเป๋าผ้าดิบพิมพ์ลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/05/2024
จ้างเหมาจัดกิจกรรมเวที่กลาง ในงานมหาสงกรานต์ช้างสุรินทร์ ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/05/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/05/2024
จ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 BTU จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/05/2024
จ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 24,000 ฺBTU จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/05/2024
ซื้อจัดซื้อชุดผ้าไตรและชุดสังฆทาน เพื่อใช้ในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องใน ?วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า? และ?วันข้าราชการพลเรือนประจำปี พ.ศ. 2567? โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/05/2024
ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในการการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/05/2024
เช่าสถานที่สำหรับประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นและจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และแผนพัฒนาจังหวัดสุโขทัย (พ.ศ.๒๕๖๖ ถึง ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/05/2024
จ้างจ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ของกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/05/2024
จ้างซ่อมแซมลิฟต์ อาคารศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/05/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ เพื่อใช้ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๐ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/05/2024
จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง หมายเลขทะเบียน กธ ๙๑๑ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/05/2024
ซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/05/2024
จ้างล้างและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/05/2024
เช่าสัญญาเช่าจ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสารพิมพ์สีและขาวดำ เพื่อใช้ในงานประจำของสำนักงานจังหวัดอุดรธานี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/05/2024
จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง หมายเลขทะเบียน กธ ๙๑๑ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/05/2024
จ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 BTU จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 24,000 ฺBTU โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/05/2024
จ้างผลิตเอกสารประกอบการบรรยายโครงการศึกษาอบรมหลักสูตร ต้นกล้าข้าราชการ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/05/2024
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่