แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 11/04/2024
โครงการปรับปรุงฝ้าชายคาและเชิงชายหลังคา อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย 10/04/2024
โครงการเช่ารถประจำตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวน 90 คัน 10/04/2024
โครงการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง ประจำปี 2567 02/04/2024
โครงการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง ประจำปี 2567 02/04/2024
โครงการปรับปรุงซ่อมเเซมอาคารบ้านพักข้าราชการสำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช (อาคาร ๑๒ หน่วย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 02/04/2024
ซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี 01/04/2024
ปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ (หลังที่ 2) ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 01/04/2024
โครงการจ้างเหมาจัดงาน Maha Songkran World Water Festival 2024 เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ ๒๕๖๗ จังหวัดสุโขทัย 01/04/2024
ปรับปรุงห้องน้ำอาคารศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 1-4 ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 1 แห่ง 29/03/2024
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุมอนาลโย ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 1 แห่ง 29/03/2024
การจัดขบวนรถพาเหรดงาน Maha Songkran Wold Water Festival 204 เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2567 29/03/2024
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 12 (สงขลา) 28/03/2024
โครงการซ่อมแซมหลังคาอาคารศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลังเก่า) 28/03/2024
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 14 เครื่อง 28/03/2024
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทางเลือกของจังหวัดกระบี่ 28/03/2024
ปรับปรุงบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง 27/03/2024
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 27/03/2024
ปรับปรุงระบบประปา - ระบบสุขาภิบาล อาคารศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 27/03/2024
โครงการก่อสร้างบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร 27/03/2024
ประกาศราคากลาง
วันที่
จ้างจัดทำรถขบวนบุปผชาติ พร้อมการแสดง และริ้วขบวนพาเหรด จังหวัดชลบุรี ในโครงการ Maha Songkran World Water Festival 2024 เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ 2567 จังหวัดชลบุรี โดยวิธีคัดเลือก 05/04/2024
ประกวดราคาจ้างโครงการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง ประจำปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/04/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดตาก ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/04/2024
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 14 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก 03/04/2024
จ้างเหมาจัดทำขบวน Maha Songkran World Water Festival 2024 เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ ๒๕๖๗ จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีคัดเลือก 02/04/2024
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบเสียงห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตาก ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/04/2024
จ้างการจัดขบวนรถพาเหรดงาน Maha Songkran Wold Water Festival 204 เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2567 โดยวิธีคัดเลือก 01/04/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดตาก ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/04/2024
จ้างจัดโครงการ Maha Songkran World Water Festival 2024 เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2567 ของจังหวัดเชียงราย โดยวิธีคัดเลือก 29/03/2024
จ้างทำเข็มเชิดชูเกียรติทองคำเพื่อมอบให้แก่ผู้กระทำความดีที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีคัดเลือก 28/03/2024
จ้างจัดทำโครงการ Maha Songkran World Water Festival 2024 เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ 2567 โดยวิธีคัดเลือก 22/03/2024
จ้างโครงการ Maha Songkran World Water Festival 2024 เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2567 จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีคัดเลือก 22/03/2024
จ้างโครงการ Maha Songkran World Water Festival 2024 เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2567 จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีคัดเลือก 21/03/2024
จ้างโครงการจัดทำขบวน Maha Songkran World Water Festival 2024 เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2567 โดยวิธีคัดเลือก 15/03/2024
ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 14 เครื่อง พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/03/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างแท่นประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/03/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่ง ภายในวิทยาลัยมหาดไทย ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/03/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเสาธงชาติ สูง 33 เมตร พร้อมฐาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/02/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเสาธงชาติ สูง 33 เมตร พร้อมฐาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/02/2024
ประกวดราคาจ้างโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/02/2024
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามนโยบาย และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย สู่การขยายเครือข่ายสื่อสารเพื่อความมั่นคงทุกมิติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/04/2024
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (หลังเก่า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/04/2024
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมลานอนุเสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ศาลากลางจังหวัด จันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/04/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (หลังใหม่) ชั้น 1,4 และ 5 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/04/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ระหว่างอาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/03/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเสาธงชาติ สูง 33 เมตร พร้อมฐาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/02/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเสาธงชาติ สูง 33 เมตร พร้อมฐาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/02/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเสาธงชาติ สูง 33 เมตร พร้อมฐาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/02/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเสาธงชาติ สูง 33 เมตร พร้อมฐาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/02/2024
ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานโลกทะเลชุมพร ประจำปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/01/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/11/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/09/2023
ประกวดราคาจ้างจ้างประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/08/2023
ประกวดราคาจ้างจ้างประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/08/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/08/2023
ประกวดราคาจ้างค่าพัฒนาระบบแพลตฟอร์มกลางข้อมูลกระทรวงมหาดไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/08/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่ง ภายในวิทยาลัยมหาดไทย ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/08/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (หลังเก่า) ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/08/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง (เสาไฟฟ้าและระบบสายไฟ) ภายในวิทยาลัยมหาดไทย ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/08/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/08/2023
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างโครงการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง ประจำปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/04/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดตาก ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/04/2024
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบเสียงห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตาก ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/04/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดตาก ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/04/2024
ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 14 เครื่อง พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/03/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างแท่นประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/03/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่ง ภายในวิทยาลัยมหาดไทย ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/03/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเสาธงชาติ สูง 33 เมตร พร้อมฐาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/02/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเสาธงชาติ สูง 33 เมตร พร้อมฐาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/02/2024
ประกวดราคาจ้างโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/02/2024
ประกวดราคาจ้างโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/02/2024
ประกวดราคาจ้างโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/02/2024
ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยววันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/02/2024
ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานโลกทะเลชุมพร ประจำปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/02/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/11/2023
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 10 เดือน (ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2566 - เดือนกันยายน 2567) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/11/2023
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ภายในศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม อาคารศาลากลางจังหวัดนครปฐม และอาคารศาลากลางจังหวัดนครปฐม (ส่วนต่อขยาย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ระยะเวลาจ้าง ๑๐ เดือน (เดือนธันวาคม ๒๕๖๖ - เดือนกันยายน ๒๕๖๗) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/11/2023
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เดือนมกราคม 2567 - เดือนกันยายน 2567) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/11/2023
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/10/2023
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ระยะเวลา 10 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/10/2023
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/04/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/04/2024
จ้างจัดทำรถขบวนบุปผชาติ พร้อมการแสดง และริ้วขบวนพาเหรด จังหวัดชลบุรี ในโครงการ Maha Songkran World Water Festival 2024 เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ 2567 จังหวัดชลบุรี โดยวิธีคัดเลือก 10/04/2024
ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/04/2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/04/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/04/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการบริหารงานของกลุ่มงานอำนวยการ จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/04/2024
จ้างการแสดงนางรำ ๔ ภาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/04/2024
ซื้อครุภัณฑ์ระบบเครื่องเสียงหอประชุมจังหวัดยโสธร พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/04/2024
จ้างติดตั้งมิเตอร์น้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2024
จ้างที่ปรึกษาโครงการทบทวน บทวิเคราะห์การพัฒนาจังหวัดเพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี พ.ศ. ๒๕๖๖ ? ๒๕๗๐ (ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2024
จ้างโครงการจัดทำขบวน Maha Songkran World Water Festival 2024 เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2567 โดยวิธีคัดเลือก 05/04/2024
จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงอาหาร ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2024
จ้างเหมาบริการจัดทำโปสเตอร์ พิมพ์ 4 สี ขนาด A3 หน้าเดียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2024
จ้างประดับตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2024
จ้างจัดทำหนังสือรายงานผลการดำเนินงานของจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (Annual Report) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2024
จ้างป้ายไวนิล พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2024
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่ง ภายในวิทยาลัยมหาดไทย ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/04/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดตาก ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/04/2024
ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 14 เครื่อง พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/03/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเสาธงชาติ สูง 33 เมตร พร้อมฐาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/02/2024
ประกวดราคาจ้างโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/02/2024
ประกวดราคาจ้างโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/02/2024
ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม อาคารหอประชุม และบริเวณโดยรอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/11/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/11/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่ง ภายในวิทยาลัยมหาดไทย ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/10/2023
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2566 - เดือนกันยายน 2567) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/10/2023
ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม อาคารหอประชุม และบริเวณโดยรอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/10/2023
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดยโสธร อาคารหอประชุม และสวนหย่อม ศาลากลางจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/09/2023
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/09/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงานศูนย์ดำเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพ กระทรวงมหาดไทย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/09/2023
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดลำปาง และอาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/09/2023
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิการให้บริการประชาชนจังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/09/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่ง ภายในวิทยาลัยมหาดไทย ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/09/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่ง ภายในวิทยาลัยมหาดไทย ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/08/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/08/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/08/2023
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างงานการแสดงบวงสรวงพิธี แผ่นดินสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 8 มีนาคม 2567 ณ บริเวณลานพระบรมราชนุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ถนนหลักเมือง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/04/2024
จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ชุดเที่ยวเขา ลุยป่า แลภูผา เมืองลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/04/2024
จ้างทำอาหารพร้อมน้ำดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/04/2024
ซื้อผ้าออแกนซ่าสีม่วง ขนาด 44/45 x 60 หลา จำนวน 5 ม้วน พร้อมประดับผ้าระบายสีม่วงบริเวณเวทีกลาง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ในการจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/04/2024
จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/04/2024
ซื้อกระดาษประจำเดือนมีนาคม2567เพื่อใช้ในสำนักงานจังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/04/2024
จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/04/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุไฟฟ้า และวัสดุคอมพิวเตอร์ 73 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/04/2024
จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ชุดเที่ยวเขา ลุยป่า แลภูผา เมืองลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/04/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/04/2024
จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ชุดเที่ยวเขา ลุยป่า แลภูผา เมืองลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/04/2024
จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.กลุ่มจังหวัดฯ) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ครั้งที่ 2/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/04/2024
จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.กลุ่มจังหวัดฯ) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ครั้งที่ 2/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/04/2024
จ้างประดับตกแต่งสถานที่และจัดดอกไม้ประดับกิจกรรม เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/04/2024
จ้างเหมาซ่อมแซมท่อน้ำประปาห้องน้ำภายในห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และฝ้าเพดานห้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2024
จ้างตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ามิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 1 เฟส 2 สาย 30(100) แอมป์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2024
จ้างโครงการจัดทำขบวน Maha Songkran World Water Festival 2024 เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2567 โดยวิธีคัดเลือก 05/04/2024
จ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานจังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2024
จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2024
ซื้อวัสดุสำนักงานประจำสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2024
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่