ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศ
ข่าวฝึกอบรม
ข่าวสมัครงาน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ eGP

ส่งประกาศขายทอดตลาดครุภันฑ์เครื่องจักรยานพาหนะ 2 รายการ ส่งประกาศขายทอดตลาดครุภันฑ์เครื่องจักรยานพาหนะ 2 รายการ

ส่งประกาศขายทอดตลาดครุภันฑ์เครื่องจักรยานพาหนะ 2 รายการ : 19 กุมภาพันธ์ 2024 

ส่งประกาศขายทอดตลาดครุภันฑ์เครื่องจักรยานพาหนะ 2 รายการ ส่งประกาศขายทอดตลาดครุภันฑ์เครื่องจักรยานพาหนะ 2 รายการ

ส่งประกาศขายทอดตลาดครุภันฑ์เครื่องจักรยานพาหนะ 2 รายการ : 19 กุมภาพันธ์ 2024 

ขอเรียนเชิญร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ) ขอเรียนเชิญร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ)

ขอเรียนเชิญร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ) : 16 กุมภาพันธ์ 2024 

สรุปผลการประชุมเพื่อสรุปผลการปรับปรุงรูปแบบเบื้องต้น รายโครงการ (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) การศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้น การพัฒนาระบบโครงข่ายทางหลวงเชื่อมต่อ สถานีรถไฟทางคู่แนวใหม่ สายบ้านไผ่-นครพนม สรุปผลการประชุมเพื่อสรุปผลการปรับปรุงรูปแบบเบื้องต้น รายโครงการ (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) การศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้น การพัฒนาระบบโครงข่ายทางหลวงเชื่อมต่อ สถานีรถไฟทางคู่แนวใหม่ สายบ้านไผ่-นครพนม

สรุปผลการประชุมเพื่อสรุปผลการปรับปรุงรูปแบบเบื้องต้น รายโครงการ (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) การศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้น การพัฒนาระบบโครงข่ายทางหลวงเชื่อมต่อ สถานีรถไฟทางคู่แนวใหม่ สายบ้านไผ่-นครพนม : 14 กุมภาพันธ์ 2024 

การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566

การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 : 14 กุมภาพันธ์ 2024 

ประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาดพัสดุ โดยวิธีการขายทอดตลาด ประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาดพัสดุ โดยวิธีการขายทอดตลาด

ประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาดพัสดุ โดยวิธีการขายทอดตลาด : 14 กุมภาพันธ์ 2024 

มหกรรมการค้าชายแดน ณ จังหวัดมุกดาหาร กิจกรรมงานแสดงและจำหน่ายสินค้า มหกรรมการค้าชายแดน ณ จังหวัดมุกดาหาร กิจกรรมงานแสดงและจำหน่ายสินค้า

มหกรรมการค้าชายแดน ณ จังหวัดมุกดาหาร กิจกรรมงานแสดงและจำหน่ายสินค้า : 13 กุมภาพันธ์ 2024 

การเผยแพร่ผลงานสื่อประชาสัมพันธ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน ป.ป.ช. การเผยแพร่ผลงานสื่อประชาสัมพันธ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน ป.ป.ช.

การเผยแพร่ผลงานสื่อประชาสัมพันธ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน ป.ป.ช. : 12 กุมภาพันธ์ 2024 

โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 : 6 กุมภาพันธ์ 2024 

“ ขึ้นขัว แนมของ เบิ่งตะเว็นยามเซ่า ” “ ขึ้นขัว แนมของ เบิ่งตะเว็นยามเซ่า ”

“ ขึ้นขัว แนมของ เบิ่งตะเว็นยามเซ่า ” : 30 มกราคม 2024 

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ : 30 มกราคม 2024 

จังหวัดมุกดาหารชวนเที่ยวงานเทศกาลตรุษจีนมุก ประจำปี 2567 จังหวัดมุกดาหารชวนเที่ยวงานเทศกาลตรุษจีนมุก ประจำปี 2567

จังหวัดมุกดาหารชวนเที่ยวงานเทศกาลตรุษจีนมุก ประจำปี 2567 : 30 มกราคม 2024 

ส่งยกเลิกประกาศขายทอดตลาดภัณฑ์เครื่องจักร ยานพาหนะ รถนอกเงินทุนหมุนเวียน (งบประมาณ) ส่งยกเลิกประกาศขายทอดตลาดภัณฑ์เครื่องจักร ยานพาหนะ รถนอกเงินทุนหมุนเวียน (งบประมาณ)

ส่งยกเลิกประกาศขายทอดตลาดภัณฑ์เครื่องจักร ยานพาหนะ รถนอกเงินทุนหมุนเวียน (งบประมาณ) : 23 มกราคม 2024 

ส่งยกเลิกประกาศขายทอดตลาดภัณฑ์เครื่องจักร ยานพาหนะ รถนอกเงินทุนหมุนเวียน (งบประมาณ) ส่งยกเลิกประกาศขายทอดตลาดภัณฑ์เครื่องจักร ยานพาหนะ รถนอกเงินทุนหมุนเวียน (งบประมาณ)

ส่งยกเลิกประกาศขายทอดตลาดภัณฑ์เครื่องจักร ยานพาหนะ รถนอกเงินทุนหมุนเวียน (งบประมาณ) : 23 มกราคม 2024 

ประชาสัมพันธ์เรียนเชิญร่วมงาน Smart City Summit & Expo 2024 ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ประชาสัมพันธ์เรียนเชิญร่วมงาน Smart City Summit & Expo 2024 ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

ประชาสัมพันธ์เรียนเชิญร่วมงาน Smart City Summit & Expo 2024 ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) : 19 มกราคม 2024 

ส่งประกาศขายทอดตลาดครุภันฑ์เครื่องจักรยานพาหนะ 2 รายการ ส่งประกาศขายทอดตลาดครุภันฑ์เครื่องจักรยานพาหนะ 2 รายการ

ส่งประกาศขายทอดตลาดครุภันฑ์เครื่องจักรยานพาหนะ 2 รายการ : 19 กุมภาพันธ์ 2024 

ส่งประกาศขายทอดตลาดครุภันฑ์เครื่องจักรยานพาหนะ 2 รายการ ส่งประกาศขายทอดตลาดครุภันฑ์เครื่องจักรยานพาหนะ 2 รายการ

ส่งประกาศขายทอดตลาดครุภันฑ์เครื่องจักรยานพาหนะ 2 รายการ : 19 กุมภาพันธ์ 2024 

ประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาดพัสดุ โดยวิธีการขายทอดตลาด ประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาดพัสดุ โดยวิธีการขายทอดตลาด

ประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาดพัสดุ โดยวิธีการขายทอดตลาด : 14 กุมภาพันธ์ 2024 

ส่งยกเลิกประกาศขายทอดตลาดภัณฑ์เครื่องจักร ยานพาหนะ รถนอกเงินทุนหมุนเวียน (งบประมาณ) ส่งยกเลิกประกาศขายทอดตลาดภัณฑ์เครื่องจักร ยานพาหนะ รถนอกเงินทุนหมุนเวียน (งบประมาณ)

ส่งยกเลิกประกาศขายทอดตลาดภัณฑ์เครื่องจักร ยานพาหนะ รถนอกเงินทุนหมุนเวียน (งบประมาณ) : 23 มกราคม 2024 

ส่งยกเลิกประกาศขายทอดตลาดภัณฑ์เครื่องจักร ยานพาหนะ รถนอกเงินทุนหมุนเวียน (งบประมาณ) ส่งยกเลิกประกาศขายทอดตลาดภัณฑ์เครื่องจักร ยานพาหนะ รถนอกเงินทุนหมุนเวียน (งบประมาณ)

ส่งยกเลิกประกาศขายทอดตลาดภัณฑ์เครื่องจักร ยานพาหนะ รถนอกเงินทุนหมุนเวียน (งบประมาณ) : 23 มกราคม 2024 

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไป “นักวิชาการเเรงงาน” ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไป “นักวิชาการเเรงงาน”

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไป “นักวิชาการเเรงงาน” : 15 มกราคม 2024 

ส่งประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์เครื่องจักร ยานพาหนะ รถนอกเงินทุนหมุนเวียน ส่งประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์เครื่องจักร ยานพาหนะ รถนอกเงินทุนหมุนเวียน

ส่งประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์เครื่องจักร ยานพาหนะ รถนอกเงินทุนหมุนเวียน : 26 ธันวาคม 2023 

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567) และครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2567) การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567) และครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2567)

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567) และครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2567) : 25 ธันวาคม 2023 

ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ

ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ : 22 ธันวาคม 2023 

ประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู็สมัครเข้าสอบพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู็สมัครเข้าสอบพนักงานขับรถยนต์ราชการ

ประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู็สมัครเข้าสอบพนักงานขับรถยนต์ราชการ : 20 ธันวาคม 2023 

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์ราชการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์ราชการ

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์ราชการ : 8 ธันวาคม 2023 

ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครพนักงานราชการขับรถยนต์ราชการ ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครพนักงานราชการขับรถยนต์ราชการ

ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครพนักงานราชการขับรถยนต์ราชการ : 27 พฤศจิกายน 2023 

ประชาสัมพันธ์ประกาศการขายทอดตลาด ประชาสัมพันธ์ประกาศการขายทอดตลาด

ประชาสัมพันธ์ประกาศการขายทอดตลาด : 22 พฤศจิกายน 2023 

ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างเหมาบริการ สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างเหมาบริการ สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร

ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างเหมาบริการ สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร : 22 พฤศจิกายน 2023 

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างเหมาบริการ สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สัมภาษณ์) ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างเหมาบริการ สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สัมภาษณ์)

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างเหมาบริการ สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สัมภาษณ์) : 15 พฤศจิกายน 2023 

ประชาสัมพันธ์รางวัลเกียรติยศจากนายกรัฐมนตรี (Prime Minister’s Digital Award 2023) ประชาสัมพันธ์รางวัลเกียรติยศจากนายกรัฐมนตรี (Prime Minister’s Digital Award 2023)

ประชาสัมพันธ์รางวัลเกียรติยศจากนายกรัฐมนตรี (Prime Minister’s Digital Award 2023) : 18 ธันวาคม 2023 

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมาย PDPA สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล (PDPA for Data Protection Practitioner) รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมาย PDPA สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล (PDPA for Data Protection Practitioner) รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมาย PDPA สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล (PDPA for Data Protection Practitioner) รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567 : 18 ธันวาคม 2023 

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล รุ่นที่ 5 (Digital Transformation Program DTP#5) ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล รุ่นที่ 5 (Digital Transformation Program DTP#5)

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล รุ่นที่ 5 (Digital Transformation Program DTP#5) : 18 ธันวาคม 2023 

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการและส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการและส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการและส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม : 11 ตุลาคม 2023 

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับลงทะเบียนผู้สนใจเข้าร่วมอบรม  หลักสูตร  “ออกแบบสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ Online อย่างมือโปรด้วย Canva” รุ่นที่ 3 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับลงทะเบียนผู้สนใจเข้าร่วมอบรม หลักสูตร “ออกแบบสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ Online อย่างมือโปรด้วย Canva” รุ่นที่ 3

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับลงทะเบียนผู้สนใจเข้าร่วมอบรม หลักสูตร “ออกแบบสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ Online อย่างมือโปรด้วย Canva” รุ่นที่ 3 : 30 มิถุนายน 2023 

การจัดกิจกรรมครั้งที่ 6 หัวข้อ “ทิศทาง Carbon Neutral ของประเทศไทย ท่ามกลางกระแสรักษ์สิ่งแวดล้อมระดับโลก” ในวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. การจัดกิจกรรมครั้งที่ 6 หัวข้อ “ทิศทาง Carbon Neutral ของประเทศไทย ท่ามกลางกระแสรักษ์สิ่งแวดล้อมระดับโลก” ในวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.

การจัดกิจกรรมครั้งที่ 6 หัวข้อ “ทิศทาง Carbon Neutral ของประเทศไทย ท่ามกลางกระแสรักษ์สิ่งแวดล้อมระดับโลก” ในวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. : 26 เมษายน 2023 

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “ผู้นำระดับสูงเพื่อการส่งเสริมดิจิทัลด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร” รุ่นที่ 1 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “ผู้นำระดับสูงเพื่อการส่งเสริมดิจิทัลด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร” รุ่นที่ 1

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “ผู้นำระดับสูงเพื่อการส่งเสริมดิจิทัลด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร” รุ่นที่ 1 : 12 มกราคม 2023 

การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนานวัตกรรมการบริการในยุคดิจิทัลสู่เมืองยั่งยืน การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนานวัตกรรมการบริการในยุคดิจิทัลสู่เมืองยั่งยืน

การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนานวัตกรรมการบริการในยุคดิจิทัลสู่เมืองยั่งยืน : 2 ธันวาคม 2022 

คู่มือ พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม (ฉบับภาษาอังกฤษ) คู่มือ พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม (ฉบับภาษาอังกฤษ)

คู่มือ พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม (ฉบับภาษาอังกฤษ) : 8 ตุลาคม 2021 

คู่มือ พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม (ฉบับภาษาไทย) คู่มือ พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม (ฉบับภาษาไทย)

คู่มือ พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม (ฉบับภาษาไทย) : 8 ตุลาคม 2021 

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2564 ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (QR Code) ของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2564 ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (QR Code) ของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2564 ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (QR Code) ของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : 6 ตุลาคม 2021 

อบรมการใช้งานเว็บไซต์ อบรมการใช้งานเว็บไซต์

อบรมการใช้งานเว็บไซต์ : 13 กันยายน 2021 

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อดำเนินการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (เอกชน) ตำแหน่ง ช่างโยธา การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อดำเนินการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (เอกชน) ตำแหน่ง ช่างโยธา

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อดำเนินการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (เอกชน) ตำแหน่ง ช่างโยธา : 22 สิงหาคม 2023 

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน : 26 เมษายน 2023 

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ : 26 เมษายน 2023 

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ และตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ และตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ และตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ : 28 มกราคม 2022 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (ข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้  ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (ข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (ข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) : 25 มกราคม 2022 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 : 19 มกราคม 2022 

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : 27 ธันวาคม 2021 

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ จังหวัดมุกดาหาร ประกาศรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ จังหวัดมุกดาหาร

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ จังหวัดมุกดาหาร : 2 กันยายน 2021 

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประกาศรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย : 1 กันยายน 2021 

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : 24 สิงหาคม 2021 

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : 14 กรกฎาคม 2021 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศ
ข่าวฝึกอบรม
ข่าวสมัครงาน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ eGP

ส่งประกาศขายทอดตลาดครุภันฑ์เครื่องจักรยานพาหนะ 2 รายการ ส่งประกาศขายทอดตลาดครุภันฑ์เครื่องจักรยานพาหนะ 2 รายการ

ส่งประกาศขายทอดตลาดครุภันฑ์เครื่องจักรยานพาหนะ 2 รายการ : 19 กุมภาพันธ์ 2024 

ส่งประกาศขายทอดตลาดครุภันฑ์เครื่องจักรยานพาหนะ 2 รายการ ส่งประกาศขายทอดตลาดครุภันฑ์เครื่องจักรยานพาหนะ 2 รายการ

ส่งประกาศขายทอดตลาดครุภันฑ์เครื่องจักรยานพาหนะ 2 รายการ : 19 กุมภาพันธ์ 2024 

ขอเรียนเชิญร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ) ขอเรียนเชิญร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ)

ขอเรียนเชิญร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ) : 16 กุมภาพันธ์ 2024 

สรุปผลการประชุมเพื่อสรุปผลการปรับปรุงรูปแบบเบื้องต้น รายโครงการ (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) การศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้น การพัฒนาระบบโครงข่ายทางหลวงเชื่อมต่อ สถานีรถไฟทางคู่แนวใหม่ สายบ้านไผ่-นครพนม สรุปผลการประชุมเพื่อสรุปผลการปรับปรุงรูปแบบเบื้องต้น รายโครงการ (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) การศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้น การพัฒนาระบบโครงข่ายทางหลวงเชื่อมต่อ สถานีรถไฟทางคู่แนวใหม่ สายบ้านไผ่-นครพนม

สรุปผลการประชุมเพื่อสรุปผลการปรับปรุงรูปแบบเบื้องต้น รายโครงการ (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) การศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้น การพัฒนาระบบโครงข่ายทางหลวงเชื่อมต่อ สถานีรถไฟทางคู่แนวใหม่ สายบ้านไผ่-นครพนม : 14 กุมภาพันธ์ 2024 

การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566

การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 : 14 กุมภาพันธ์ 2024 

ประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาดพัสดุ โดยวิธีการขายทอดตลาด ประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาดพัสดุ โดยวิธีการขายทอดตลาด

ประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาดพัสดุ โดยวิธีการขายทอดตลาด : 14 กุมภาพันธ์ 2024 

มหกรรมการค้าชายแดน ณ จังหวัดมุกดาหาร กิจกรรมงานแสดงและจำหน่ายสินค้า มหกรรมการค้าชายแดน ณ จังหวัดมุกดาหาร กิจกรรมงานแสดงและจำหน่ายสินค้า

มหกรรมการค้าชายแดน ณ จังหวัดมุกดาหาร กิจกรรมงานแสดงและจำหน่ายสินค้า : 13 กุมภาพันธ์ 2024 

การเผยแพร่ผลงานสื่อประชาสัมพันธ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน ป.ป.ช. การเผยแพร่ผลงานสื่อประชาสัมพันธ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน ป.ป.ช.

การเผยแพร่ผลงานสื่อประชาสัมพันธ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน ป.ป.ช. : 12 กุมภาพันธ์ 2024 

โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 : 6 กุมภาพันธ์ 2024 

“ ขึ้นขัว แนมของ เบิ่งตะเว็นยามเซ่า ” “ ขึ้นขัว แนมของ เบิ่งตะเว็นยามเซ่า ”

“ ขึ้นขัว แนมของ เบิ่งตะเว็นยามเซ่า ” : 30 มกราคม 2024 

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ : 30 มกราคม 2024 

จังหวัดมุกดาหารชวนเที่ยวงานเทศกาลตรุษจีนมุก ประจำปี 2567 จังหวัดมุกดาหารชวนเที่ยวงานเทศกาลตรุษจีนมุก ประจำปี 2567

จังหวัดมุกดาหารชวนเที่ยวงานเทศกาลตรุษจีนมุก ประจำปี 2567 : 30 มกราคม 2024 

ส่งยกเลิกประกาศขายทอดตลาดภัณฑ์เครื่องจักร ยานพาหนะ รถนอกเงินทุนหมุนเวียน (งบประมาณ) ส่งยกเลิกประกาศขายทอดตลาดภัณฑ์เครื่องจักร ยานพาหนะ รถนอกเงินทุนหมุนเวียน (งบประมาณ)

ส่งยกเลิกประกาศขายทอดตลาดภัณฑ์เครื่องจักร ยานพาหนะ รถนอกเงินทุนหมุนเวียน (งบประมาณ) : 23 มกราคม 2024 

ส่งยกเลิกประกาศขายทอดตลาดภัณฑ์เครื่องจักร ยานพาหนะ รถนอกเงินทุนหมุนเวียน (งบประมาณ) ส่งยกเลิกประกาศขายทอดตลาดภัณฑ์เครื่องจักร ยานพาหนะ รถนอกเงินทุนหมุนเวียน (งบประมาณ)

ส่งยกเลิกประกาศขายทอดตลาดภัณฑ์เครื่องจักร ยานพาหนะ รถนอกเงินทุนหมุนเวียน (งบประมาณ) : 23 มกราคม 2024 

ประชาสัมพันธ์เรียนเชิญร่วมงาน Smart City Summit & Expo 2024 ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ประชาสัมพันธ์เรียนเชิญร่วมงาน Smart City Summit & Expo 2024 ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

ประชาสัมพันธ์เรียนเชิญร่วมงาน Smart City Summit & Expo 2024 ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) : 19 มกราคม 2024 

ส่งประกาศขายทอดตลาดครุภันฑ์เครื่องจักรยานพาหนะ 2 รายการ ส่งประกาศขายทอดตลาดครุภันฑ์เครื่องจักรยานพาหนะ 2 รายการ

ส่งประกาศขายทอดตลาดครุภันฑ์เครื่องจักรยานพาหนะ 2 รายการ : 19 กุมภาพันธ์ 2024 

ส่งประกาศขายทอดตลาดครุภันฑ์เครื่องจักรยานพาหนะ 2 รายการ ส่งประกาศขายทอดตลาดครุภันฑ์เครื่องจักรยานพาหนะ 2 รายการ

ส่งประกาศขายทอดตลาดครุภันฑ์เครื่องจักรยานพาหนะ 2 รายการ : 19 กุมภาพันธ์ 2024 

ประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาดพัสดุ โดยวิธีการขายทอดตลาด ประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาดพัสดุ โดยวิธีการขายทอดตลาด

ประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาดพัสดุ โดยวิธีการขายทอดตลาด : 14 กุมภาพันธ์ 2024 

ส่งยกเลิกประกาศขายทอดตลาดภัณฑ์เครื่องจักร ยานพาหนะ รถนอกเงินทุนหมุนเวียน (งบประมาณ) ส่งยกเลิกประกาศขายทอดตลาดภัณฑ์เครื่องจักร ยานพาหนะ รถนอกเงินทุนหมุนเวียน (งบประมาณ)

ส่งยกเลิกประกาศขายทอดตลาดภัณฑ์เครื่องจักร ยานพาหนะ รถนอกเงินทุนหมุนเวียน (งบประมาณ) : 23 มกราคม 2024 

ส่งยกเลิกประกาศขายทอดตลาดภัณฑ์เครื่องจักร ยานพาหนะ รถนอกเงินทุนหมุนเวียน (งบประมาณ) ส่งยกเลิกประกาศขายทอดตลาดภัณฑ์เครื่องจักร ยานพาหนะ รถนอกเงินทุนหมุนเวียน (งบประมาณ)

ส่งยกเลิกประกาศขายทอดตลาดภัณฑ์เครื่องจักร ยานพาหนะ รถนอกเงินทุนหมุนเวียน (งบประมาณ) : 23 มกราคม 2024 

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไป “นักวิชาการเเรงงาน” ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไป “นักวิชาการเเรงงาน”

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไป “นักวิชาการเเรงงาน” : 15 มกราคม 2024 

ส่งประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์เครื่องจักร ยานพาหนะ รถนอกเงินทุนหมุนเวียน ส่งประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์เครื่องจักร ยานพาหนะ รถนอกเงินทุนหมุนเวียน

ส่งประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์เครื่องจักร ยานพาหนะ รถนอกเงินทุนหมุนเวียน : 26 ธันวาคม 2023 

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567) และครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2567) การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567) และครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2567)

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567) และครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2567) : 25 ธันวาคม 2023 

ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ

ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ : 22 ธันวาคม 2023 

ประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู็สมัครเข้าสอบพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู็สมัครเข้าสอบพนักงานขับรถยนต์ราชการ

ประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู็สมัครเข้าสอบพนักงานขับรถยนต์ราชการ : 20 ธันวาคม 2023 

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์ราชการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์ราชการ

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์ราชการ : 8 ธันวาคม 2023 

ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครพนักงานราชการขับรถยนต์ราชการ ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครพนักงานราชการขับรถยนต์ราชการ

ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครพนักงานราชการขับรถยนต์ราชการ : 27 พฤศจิกายน 2023 

ประชาสัมพันธ์ประกาศการขายทอดตลาด ประชาสัมพันธ์ประกาศการขายทอดตลาด

ประชาสัมพันธ์ประกาศการขายทอดตลาด : 22 พฤศจิกายน 2023 

ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างเหมาบริการ สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างเหมาบริการ สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร

ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างเหมาบริการ สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร : 22 พฤศจิกายน 2023 

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างเหมาบริการ สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สัมภาษณ์) ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างเหมาบริการ สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สัมภาษณ์)

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างเหมาบริการ สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สัมภาษณ์) : 15 พฤศจิกายน 2023 

ประชาสัมพันธ์รางวัลเกียรติยศจากนายกรัฐมนตรี (Prime Minister’s Digital Award 2023) ประชาสัมพันธ์รางวัลเกียรติยศจากนายกรัฐมนตรี (Prime Minister’s Digital Award 2023)

ประชาสัมพันธ์รางวัลเกียรติยศจากนายกรัฐมนตรี (Prime Minister’s Digital Award 2023) : 18 ธันวาคม 2023 

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมาย PDPA สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล (PDPA for Data Protection Practitioner) รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมาย PDPA สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล (PDPA for Data Protection Practitioner) รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมาย PDPA สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล (PDPA for Data Protection Practitioner) รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567 : 18 ธันวาคม 2023 

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล รุ่นที่ 5 (Digital Transformation Program DTP#5) ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล รุ่นที่ 5 (Digital Transformation Program DTP#5)

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล รุ่นที่ 5 (Digital Transformation Program DTP#5) : 18 ธันวาคม 2023 

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการและส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการและส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการและส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม : 11 ตุลาคม 2023 

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับลงทะเบียนผู้สนใจเข้าร่วมอบรม  หลักสูตร  “ออกแบบสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ Online อย่างมือโปรด้วย Canva” รุ่นที่ 3 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับลงทะเบียนผู้สนใจเข้าร่วมอบรม หลักสูตร “ออกแบบสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ Online อย่างมือโปรด้วย Canva” รุ่นที่ 3

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับลงทะเบียนผู้สนใจเข้าร่วมอบรม หลักสูตร “ออกแบบสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ Online อย่างมือโปรด้วย Canva” รุ่นที่ 3 : 30 มิถุนายน 2023 

การจัดกิจกรรมครั้งที่ 6 หัวข้อ “ทิศทาง Carbon Neutral ของประเทศไทย ท่ามกลางกระแสรักษ์สิ่งแวดล้อมระดับโลก” ในวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. การจัดกิจกรรมครั้งที่ 6 หัวข้อ “ทิศทาง Carbon Neutral ของประเทศไทย ท่ามกลางกระแสรักษ์สิ่งแวดล้อมระดับโลก” ในวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.

การจัดกิจกรรมครั้งที่ 6 หัวข้อ “ทิศทาง Carbon Neutral ของประเทศไทย ท่ามกลางกระแสรักษ์สิ่งแวดล้อมระดับโลก” ในวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. : 26 เมษายน 2023 

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “ผู้นำระดับสูงเพื่อการส่งเสริมดิจิทัลด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร” รุ่นที่ 1 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “ผู้นำระดับสูงเพื่อการส่งเสริมดิจิทัลด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร” รุ่นที่ 1

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “ผู้นำระดับสูงเพื่อการส่งเสริมดิจิทัลด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร” รุ่นที่ 1 : 12 มกราคม 2023 

การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนานวัตกรรมการบริการในยุคดิจิทัลสู่เมืองยั่งยืน การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนานวัตกรรมการบริการในยุคดิจิทัลสู่เมืองยั่งยืน

การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนานวัตกรรมการบริการในยุคดิจิทัลสู่เมืองยั่งยืน : 2 ธันวาคม 2022 

คู่มือ พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม (ฉบับภาษาอังกฤษ) คู่มือ พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม (ฉบับภาษาอังกฤษ)

คู่มือ พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม (ฉบับภาษาอังกฤษ) : 8 ตุลาคม 2021 

คู่มือ พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม (ฉบับภาษาไทย) คู่มือ พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม (ฉบับภาษาไทย)

คู่มือ พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม (ฉบับภาษาไทย) : 8 ตุลาคม 2021 

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2564 ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (QR Code) ของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2564 ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (QR Code) ของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2564 ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (QR Code) ของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : 6 ตุลาคม 2021 

อบรมการใช้งานเว็บไซต์ อบรมการใช้งานเว็บไซต์

อบรมการใช้งานเว็บไซต์ : 13 กันยายน 2021 

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อดำเนินการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (เอกชน) ตำแหน่ง ช่างโยธา การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อดำเนินการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (เอกชน) ตำแหน่ง ช่างโยธา

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อดำเนินการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (เอกชน) ตำแหน่ง ช่างโยธา : 22 สิงหาคม 2023 

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน : 26 เมษายน 2023 

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ : 26 เมษายน 2023 

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ และตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ และตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ และตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ : 28 มกราคม 2022 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (ข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้  ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (ข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (ข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) : 25 มกราคม 2022 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 : 19 มกราคม 2022 

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : 27 ธันวาคม 2021 

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ จังหวัดมุกดาหาร ประกาศรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ จังหวัดมุกดาหาร

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ จังหวัดมุกดาหาร : 2 กันยายน 2021 

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประกาศรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย : 1 กันยายน 2021 

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : 24 สิงหาคม 2021 

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : 14 กรกฎาคม 2021 

watchesreplica.to

จังหวัดมุกดาหารจัดพิธีเปิดงานประเพณีบรูไฮไทโซ่ดงหลวง ประจำปี 2567 ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นกระตุ้นเศรษฐกิจ ขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ จังหวัดมุกดาหารจัดพิธีเปิดงานประเพณีบรูไฮไทโซ่ดงหลวง ประจำปี 2567 ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นกระตุ้นเศรษฐกิจ ขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์
13 กุมภาพันธ์ 2024 by Admin Mukdahan
จังหวัดมุกดาหารจัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 70 ปี พร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหารจัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 70 ปี พร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดมุกดาหาร
13 กุมภาพันธ์ 2024 by Admin Mukdahan
ผู้ว่าฯมุกดาหาร ถวายโฉนดที่ดินวัดศรีบุญเรือง ผู้ว่าฯมุกดาหาร ถวายโฉนดที่ดินวัดศรีบุญเรือง
6 กุมภาพันธ์ 2024 by Admin Mukdahan
จังหวัดมุกดาหารจัดโครงการสร้างการรับรู้ให้นายจ้างและสถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าวปฏิบัติตามกฏหมาย อย่างถูกต้อง จังหวัดมุกดาหารจัดโครงการสร้างการรับรู้ให้นายจ้างและสถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าวปฏิบัติตามกฏหมาย อย่างถูกต้อง
6 กุมภาพันธ์ 2024 by Admin Mukdahan
จังหวัดมุกดาหาร แถลงข่าว เชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปเที่ยวงานตรุษจีนมุก ซินจ่าวมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร แถลงข่าว เชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปเที่ยวงานตรุษจีนมุก ซินจ่าวมุกดาหาร
5 กุมภาพันธ์ 2024 by Admin Mukdahan
เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหารมอบบ้านโครงการสังฆเพื่อสังคม ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางผู้ยากไร้ เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหารมอบบ้านโครงการสังฆเพื่อสังคม ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางผู้ยากไร้
5 กุมภาพันธ์ 2024 by Admin Mukdahan
สพป.มุกดาหาร จัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง การกุศล MDH Minimarathon 2024 “ครูชวนวิ่ง สพป. มุกดาหาร” ครั้งที่ 1 สพป.มุกดาหาร จัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง การกุศล MDH Minimarathon 2024 “ครูชวนวิ่ง สพป. มุกดาหาร” ครั้งที่ 1
5 กุมภาพันธ์ 2024 by Admin Mukdahan
จังหวัดมุกดาหารจัดงานประเพณีบรูไฮ ไทโซ่ อำเภอดงหลวง ประจำปี พ.ศ.2567 ขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ อัตลักษณ์ชนเผ่าพื้นเมือง จังหวัดมุกดาหารจัดงานประเพณีบรูไฮ ไทโซ่ อำเภอดงหลวง ประจำปี พ.ศ.2567 ขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ อัตลักษณ์ชนเผ่าพื้นเมือง
30 มกราคม 2024 by Admin Mukdahan
จังหวัดมุกดาหารมอบรางวัลการประกวดร้านนิทรรศการของส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน ในงานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี พ.ศ.2567 จังหวัดมุกดาหารมอบรางวัลการประกวดร้านนิทรรศการของส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน ในงานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี พ.ศ.2567
30 มกราคม 2024 by Admin Mukdahan
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
21 มกราคม 2024 by Admin Mukdahan
X
ยินดีต้อนรับสู่ จังหวัดมุกดาหาร
ติดต่อสอบถามน้องแมวดาวได้ที่นี่ค่ะ