การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2564

จังหวัดมุกดาหารจัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณเสาธง หน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธาน พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน รวมจำนวน 12 คน

วันธงชาติ หนังสือแจ้ง

Share: