รายงานการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

รายงานการประชุมกรมการ ครั้งที่5.25645
Share: