โฮมสเตย์บ้านภู

ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านภู

อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร

เกี่ยวกับชุมชน

ด้วยเขตแดนที่ห่างกันเพียงแม่น้ำโขงกั้น การอพยพจากฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงย้ายมาสู่พื้นที่ราบในหุบเขาเมื่อปี พ.ศ.2387 จึงกลายเป็นที่มาของชุมชนบ้านหลุบภู หรือบ้านภูในปัจจุบัน โดยถูกจัดรวมเป็นหนึ่งในพื้นที่ของจังหวัดมุกดาหาร รายล้อมด้วยต้นไม้ใหญ่และธรรมชาติอันสวยงาม จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่ชุมชนแห่งนี้จะมีชื่อเสียงในเรื่องเกษตรกรรมพื้นถิ่นและงานหัตถกรรมพื้นบ้านที่มีอัตลักษณ์น่าสนใจ จนคุณจะต้องไม่พลาดด้วยประการทั้งปวง

ความน่าสนใจของดินแดนในหุบเขาแห่งนี้อยู่ที่อัตลักษณ์และวิถีชีวิตของชาวบ้านภูอันสงบรมรื่น ผู้คนถ้อยทีถ้อยอาศัย และยังคงสืบสานจารีตประเพณีและขนบธรรมเนียมแต่ดั้งเดิมไว้ได้อย่างเหนียวแน่น ซึ่งคุณจะได้สัมผัสความสโลว์ไลฟ์นี้ผ่านภาษา การละเล่นพื้นบ้าน การแห่กลองตุ้ม ฟ้อนภูไท บายศรีสู่ขวัญ อาหารจานเด็ดประจำท้องถิ่นอย่างแกงกะบั้ง อ่อมหวาย แจ่วซ้อม ไปจนถึงการแต่งกายด้วยการนุ่งซิ่นทิว และใส่เสื้อเย็บมือย้อมครามแถบชายขอบสีแดง ห่มผ้าสไบพาดไหล่ซ้าย ที่บ่งบอกให้คุณได้เห็นอย่างชัดเจนเลยว่า นี่แหละคือชาวบ้านภู

ปราชญ์ชุมชนทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่ของบ้านภูจะสอนให้คุณได้รู้จักการนำวัตถุดิบจากธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่นการใช้สีจากเปลือกไม้มาย้อมผ้าแบบธรรมชาติ การหมักผ้าด้วยโคลน รวมถึงการใช้ผลหมากรากไม้ท้องถิ่นอย่างฟักข้าวและมะขามมาทำเป็นครีมและโลชันทาตัวแบบไม่ต้องไปหาซื้อของแพง ๆ ในซูเปอร์มาร์เก็ตเลยทีเดียว

สิ่งที่นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้

เรียนรู้วิถีชีวิตและประเพณีและขนบธรรมเนียมของชาวบ้านภูที่คงรักษาความดั้งเดิมไว้ได้อย่างเหนียวแน่น ทั้งทางด้านภาษา การละเล่นพื้นบ้าน และ การแต่งกายด้วยการนุ่งซิ่นทิว ใส่เสื้อเย็บมือย้อมครามแถบชายขอบสีแดง ห่มผ้าสไบพาดไหล่ซ้าย ที่ชาวบ้านภูยังคงรักษาจารีตประเพณีไว้อย่างสมบูรณ์

วัฒนธรรมและมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น
  1. ศิลปะการแสดง ได้แก่ การละเล่นของเด็ก การแต่งกาย การแห่กลองตุ้ม บายศรีสู่ขวัญ
  2. งานช่างฝีมือดั้งเดิม ได้แก่ การทอผ้างานแกะสลัก การจักสาน
  3. งานเทศกาลและประเพณี ตามฮีต 12 คลอง 14
กิจกรรมในชุมชน
ชุมชนบ้านภู--94
ชุมชนบ้านภู--31
ชุมชนบ้านภู--104
ชุมชนบ้านภู--114
ชุมชนบ้านภู--72
ชุมชนบ้านภู--58
ขอขอบคุณ
https://www.thailandvillageacademy.com/th/22-villages-th/ban-phu-homestay-mukdahan-th/
Share: