เทศกาลแห่ดาว วัดสองคอน


ประเพณีแห่ดาววัดสองคอน จัดขึ้นทุกปีเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของชุมชนให้เป็นมรดกแก่ชุมชนรุ่นต่อไป สร้างรายได้ให้กับชุมชนและกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการหมุนเวียนการใช้จ่ายให้มากขึ้นและส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม เดิน กิน ชิม เที่ยวตามนโยบายของรัฐบาล กิจกรรมประกอบไปด้วย การจำหน่ายสินค้า OTOP พื้นเมืองเทศกาลอาหารเด่นประจำเทศกาลคือ ไก่งวง อาหารเด่นขึ้นชื่อประจำท้องถิ่นคือ หมูหัน และปลาน้ำโขง ขบวนรถม้าชมวัดสองคอน การประกวดธิดาดาว ขบวนแห่ดาวพร้อมประดับตกแต่งไฟบริเวณรอบและภายในสักการสถานฯ ซึ่งเป็นการสื่อความหมายของงานประเพณีแห่ดาว วัดสองคอน และอัตลักษณ์ของวัฒนธรรท้องถิ่น

Share: