สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารจัดกิจกรรมรณรงค์ “สงกรานต์สุขใจ ส้วมสาธารณะไทย สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน” รองรับการเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์

วันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. นายแพทย์ณรงค์ จันทร์แก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ “สงกรานต์สุขใจ ส้วมสาธารณะไทย สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน” ขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุขในการพัฒนาส้วมสาธารณะไทยมามอบให้ประชาชนและเครือข่ายบริการต่างๆ โดยมีบุคลากรสังกัดสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร และผู้ประกอบการ เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ดังกล่าว ที่สถานีบริการน้ำมันบางจาก (หจก.เอสบี ปิโตร) ถนนพิทักษ์พนมเขต อ.เมืองฯ จ.มุกดาหาร
นายแพทย์ณรงค์ จันทร์แก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า การจัดกิจกรรมรณรงค์ช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ดังกล่าว เพื่อรองรับการเดินทางท่องเที่ยวของประชาชน โดยเชิญชวนผู้ประกอบการและภาคีเครือข่าย พัฒนาส้วมสาธารณะให้ได้มาตรฐาน ด้านความสะอาด ความเพียงพอ และความปลอดภัย เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค ใน 7 จุดเสี่ยง ที่พบเชื้อโรค ได้แก่ ที่จับสายฉีดชำระ พื้นห้องส้วม ที่รองนั่งโถส้วม ที่กดโถส้วมและที่กดโถปัสสาวะ ที่เปิดก๊อกอ่างล้างมือ และกลอนหรือลูกบิดประตู พร้อมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้อง โดยผู้ประกอบการสามารถพัฒนาส้วมสาธารณะ พร้อมทั้งประเมินตนเองในโปรแกรมประเมินรับรองส้วมสาธารณะไทย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการใช้ส้วมสาธารณะ
Share: