จังหวัดมุกดาหารเปิดศูนย์ปฏิบัติการ่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567

วันที่ 10 เม.ย.67 (เวลา 9.30 น.) นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายไกร เอี่ยมจุฬา รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี.2567 ของจังหวัดมุกดาหาร
ณ บริเวณหน้าศูนย์บริการประชาชนแขวงทางหลวงมุกดาหาร โดยมีผู้อำนวยการแขวงทางหลวงมุกดาหาร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร ผู้บังคับการตำรวจ ภูธรจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า จังหวัดมุกดาหารมีการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ส่วนใหญ่ร้อยละ 80 เกิดจากรถจักรยานยนต์ เวลาที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดในช่วงเวลา 16.00-24.00 น. ดังนั้นการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนจึงต้องบรูณาการทุกภาคส่วนหาแนวทางมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มขึ้น โดยได้กำหนดวันรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2567 รวม 7 วัน ขับขี่ปลอดภัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุ ตั้งเป้าหมาย ลดจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับช่วงเทศกาล 3 ปีย้อนหลัง
โดยจะมีการตั้งด่านตรวจจับผู้กระทำผิดกฎจราจร อำเภอละ 2 จุด รวม 14 จุด ด่านชุมชน 58 จุด จุดบริการประชาชน 11 จุด และมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้ตระหนักถึงผลกระทบ พร้อมทั้งกำชับให้หน่วยงานสาธารณสุขจังหวัด รวมทั้งโรงพยาบาลต่างๆเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ฉุกเฉินรถกู้ชีพกู้ภัยให้พร้อมเพื่อช่วยเหลือชีวิตผู้บาดเจ็บได้อย่างทันท่วงที
Share: