จังหวัดมุกดาหาร ตรวจสอบหัวจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง สร้างความมั่นใจให้ประชาชน รองรับการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์

วันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ พลังงานจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร และ หัวหน้าสำนักงานสาขาช่างตวงวัดสกลนคร ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองมุกดาหาร เพื่อตรวจสอบหัวจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง และการจ่ายปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง ว่ามีความถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายกำหนดหรือไม่ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ที่จะเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตามมาตรการของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จะมีพี่น้องประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวมาใช้บริการเติมน้ำมันตามสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นจำนวนมาก โดยจังหวัดมุกดาหาร มีสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง 197 แห่ง หัวจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง 1,021 หัวจ่าย โดยในการตรวจสอบค่าความคลาดเคลื่อน ในระหว่างการเติมน้ำมัน จะต้องคาดเคลื่อนไม่เกิน +/-0.5 เปอร์เซ็นต์ โดยการตรวจวัดในครั้งนี้ได้ทำการทดลองการจ่ายน้ำมันในปริมาณ 5 ลิตรกับ 20 ลิตร ใส่ในภาชนะ ชั่งตวงน้ำมัน เพื่อให้ผู้บริโภคได้เห็นและมั่นใจว่าเชื้อเพลิงที่เติมแต่ละครั้งได้มาจากหัวจ่ายน้ำมันที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งหัวจ่ายที่ผ่านการทดสอบกระทรวงพาณิชย์และจังหวัดมุกดาหารจะออกสติ๊กเกอร์รับรองการตรวจสอบติดอยู่กับตู้จ่ายน้ำมันให้เห็นอย่างชัดเจน นอกจากนี้ผู้บริโภคยังสามารถตรวจสอบข้อมูลผ่านการสแกน QR Code เพื่อตรวจสอบว่าหัวจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงนี้มีการผ่านการตรวจแล้วเมื่อไหร่
ทั้งนี้ หากผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง สามารถร้องเรียนผ่านระบบที่สแกนได้เลย หรือผ่านสายด่วนกรมการค้าภายใน หมายเลข 1569 ซึ่งหากมีการตรวจสอบพบว่ามีการเอาเปรียบผู้บริโภค หรือมีการปรับแต่งแก้ไขมาตรวัด ให้จ่ายน้ำมันน้อยกว่าความเป็นจริง ผู้ประกอบการจะมีโทษจำคุก 7 ปี และปรับไม่เกิน 280,000 บาทอีกด้วย
Share: