ประมงจังหวัดมุกดาหารรายงานคุณภาพน้ำในแม่น้ำโขงจังหวัดมุกดาหารอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

วันที่ 9 เมษายน 2567 นายวีระพงศ์ วังจํานงค์ ประมงจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า วานนี้ ( 8 เมษายน )หน่วยงานในสังกัดกรมประมงจังหวัดมุกดาหาร ประกอบด้วย สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร และด่านตรวจประมงมุกดาหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ เก็บตัวอย่างน้ำและตรวจคุณภาพน้ำในแม่น้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 3 จุด ได้แก่ พื้นที่อำเภอหว้านใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร และอำเภอดอนตาล จากเหตุรถบรรทุกสารเคมี (กรดซัลฟิวริก) พลิกคว่ำ และรั่วไหลลงสู่แม่น้ำสาขาของแม่น้ำโขง ที่แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว
จากการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้ง 3 จุด ในแม่น้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดมุกดาหาร เบื้องต้นผลตรวจคุณภาพน้ำยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ ประชาชนสามารถใช้น้ำและจับสัตว์น้ำจากแม่น้ำโขงมาบริโภคได้อย่างปลอดภัย รวมถึงใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำด้วย อย่างไรก็ตาม หน่วยงานในสังกัดกรมประมงจังหวัดมุกดาหาร จะดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำและตรวจคุณภาพน้ำในแม่น้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดมุกดาหารเป็นระยะ และจะดำเนินการประชาสัมพันธ์สถานการณ์ในแม่น้ำโขง แจ้งเตือนประชาชนที่ประกอบกิจกรรมในบริเวณแม่น้ำโขง และเฝ้าระวังผลกระทบจากคุณภาพน้ำในแม่น้ำโขงจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่สภาวะปกติ
ข่าว – วันวิภา แพงแก้ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
Share: