โครงการพาหมอไปหาประชาชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ที่จังหวัดมุกดาหารให้บริการประชาชนกว่า 3 พันคน

วันที่ 8 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. รศ.นพ.เชิดชัย ตันติศิรินทร์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดโครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร มีประชาชนรับบริการกว่า 3000 คน นายสมพงษ์ คุ้มสุวรรณ นายอำเภอคำชะอีกล่าวต้อนรับ โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข, นพ.ณรงค์ จันทร์แก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร,พญ.กันตินันท์ มหาสุวีระชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย
บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข, ภาคีเครือข่ายภาครัฐ, อาสาสมัครสารารณสุขประจำหมู่บ้าน,จิตอาสา และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม
รศ.นพ.เชิดชัย ตันติศิรินทร์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่าโครงการพาหมอไปหาประชาชนฯ ในวันนี้ เป็นกิจกรรมสำคัญภายใต้นโยบายกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์เฉพาะทางให้กับประชาชนที่เป็นปัญหาในพื้นที่ห่างไกล โดยจัดทีมแพทย์เฉพาะทางจิตอาสาและทีมสวิชาชีพ ร่วมให้บริการ ด้วยการจัดบริการ Minimum Service Package 7 คลินิกและคลินิกเพิ่มเติมตามบริบทปัญหาของพื้นที่ ซึ่งจังหวัดมุกดาหารได้เพิ่มเติมคลินิกเพื่อรองรับผู้ป่วยถึง 17คลินิกและ 5 บูธนิทรรศการ ประกอบด้วยคลินิกคัดกรองมะเร็งทุกชนิด คลินิกตรวจรักษาสายตาผู้สูงอายุ คลินิกทันตกรรม, คลินิกกระดูกและข้อ, คลินิกแพทย์แผนไทย, คลินิกตรวจเบาหวาน ความดัน คลินิกพัฒนาการเด็ก, คลินิกเวชศาสตร์ครอบครัว, คลินิกส่งเสริมการมีบุตร, คลินิกพาหมอยาไปหาคุณ, คลินิกคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B C, คลินิกใจสบาย (ดูแลปัญหาด้านสุขภาพจิต), คลินิกโรคปอด, คลินิกตรวจสารเคมี, บูธนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, ให้ความรู้และตรวจคัดกรองหาไข่พยาธิใบไม้ตับ, ไข้เลือดออก, บูธบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง,บูธ DID 30 บาท รักษาทุกโรคด้วยบัตรประชาชนใบเดียว
การให้บริการโครงการพาหมอไปหาประชาชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เป็นการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุข ได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียม สะดวก ได้รับการค้นหา และรักษาโรคในระยะเริ่มต้นได้อย่างทันท่วงที ลดอัตราการป่วยและเสียชีวิตจากโรคสำคัญ ช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาล
ข่าว – วันวิภา แพงแก้ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
Share: