มุกดาหาร – อบต. เหล่าหมี เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ

มุกดาหาร – อบต. เหล่าหมี เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมและเป็นศูนย์การเรียนรู้ การศึกษาตลอดชีวิต ให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมร่วมกัน เป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ รวมถึงการส่งเสริมผู้สูงอายุดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า
วันที่ 7 มี.ค.2567 เวลา 09.00 น. นายชาคริต ชุมจันทร์ นายอำเภอดอนตาล พร้อมนางสุปราณี ชุมจันทร์ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเหล่าหมี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าหมี อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร โดยมี นายปราโมท ศรีมุกดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าหมี กล่าวรายงาน พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าหมี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าหมี ข้าราชการ พนักงานฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ และแขกผู้มีเกียรติฯ ร่วมงานดังกล่าว
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเป็นศูนย์การเรียนรู้ การศึกษาตลอดชีวิต ให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมร่วมกัน เป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ รวมถึงการส่งเสริมผู้สูงอายุดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า และมีความสุข ..
ขอบคุณ ภาพ/ข่าว
อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร
Share: