จังหวัดมุกดาหารประกอบพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสดุดี เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 7.30 น. นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และวันมาฆบูชา ณ วัดศรีบุญเรือง ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร
จากนั้นเวลา 9.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายราชสดุดีเนื่องในวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ข้าราชการตุลาการ ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาดฯ และชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมุกดาหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรด้านการศึกษา เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุม 250 ปีจังหวัดมุกดาหาร
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงเป็นกษัตริย์ รัชกาลที่ 2 ของสยามประเทศในสมัยราชวงศ์จักรี ทรงเป็นพระราชโอรส พระองค์ที่ 4 ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี พระราชสมภพ เมื่อวันพุธขึ้น 7 ค่ำ เดือน 4 ปีกุน เวลาเช้า 5 ยาม ตรงกับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2311 ทรงปกครองสยามประเทศระหว่าง พ.ศ. 2352 ถึง พ.ศ.2367 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นทั้งนักรบ นักปราชญ์และมีพระปรีชาสามารถยอดเยี่ยมในทางกวีและทางดนตรี ยามว่างจากภารกิจสงครามได้ทรงทะนุบำรุงบ้านเมือง ทางด้านศาสนา การศึกษา ศิลปะและวรรณกรรม รัชสมัยของพระองค์จึงได้รับการยกย่องว่าเป็น ยุคทองแห่งวรรณคดี ผลงานของพระองค์ มีมากมาย เช่น บทพระราชนิพนธ์เรื่องอิเหนา รามเกียรติ์ บทละครนอกเรื่อง ไกรทอง สังข์ทอง ไชยเชษฐ์ มณีพิชัยคาวี กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน บทพากย์รามเกียรติ์ บทพระราชนิพนธ์เพลงบุหลันลอยเลื่อน การใช้ธงช้างเผือก การสร้างนครเขื่อนขันธ์ (อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ) โปรดให้สร้างวัดอรุณราชวรารามและทรงปั้นพระพักตร์พระประธาน ด้วยพระองค์เอง ทรงแกะสลักบานประตูพระวิหารวัดสุทัศน์เทพวราราม ที่งดงามมาก เป็นต้น ด้วยพระเกียรติคุณของพระองค์ท่าน องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือองค์การยูเนสโก ได้ยกย่องให้พระองค์เป็นบุคคลสำคัญ ของโลก เมื่อพุทธศักราช 2510
Share: