จังหวัดมุกดาหารจัดกิจกรรม ปั่น 2 ล้อ 2 น่อง ท่อง 2 แผ่นดิน (มุกดาหาร – สะหวันนะเขต) ครั้งที่ 10 กระตุ้นการท่องเที่ยวและเชื่อมความสัมพันธ์ไทย-ลาว

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ปั่น 2 ล้อ 2 น่อง ท่อง 2 แผ่นดิน (มุกดาหาร – สะหวันนะเขต) ครั้งที่ 10 โดยมีสมาคมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร ชมรมจักรยาน และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น มีนักปั่นจากทั่วประเทศ และนักปั่นจากแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 600 คน
กิจกรรม ปั่น 2 ล้อ 2 น่อง ท่อง 2 แผ่นดิน (มุกดาหาร – สะหวันนะเขต) จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั่วประเทศและทั่วโลก ด้วยการใช้กิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวและกีฬา ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือ สร้างความสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างจังหวัดมุกดาหารประเทศไทย และแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และความสัมพันธ์ทางการทูต
เส้นทางที่ใช้ปั่นในกิจกรรมดังกล่าว เริ่มจากศาลากลางจังหวัดมุกดาหารเดินทางไปยังบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองสะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 (ฝั่งไทย) พักถ่ายภาพ ณ จุดกึ่งกลางสะพาน และออกเดินทางไปยังด่านตรวจคนเข้าเมือง สปป.ลาว และได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นนำโดยนางหลิงทอง แสงตาวัน รองเจ้าแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาวพร้อมคณะ จากนั้นคณะนักปั่นเดินทางต่อไปสู่แขวงสะหวันนะเขต (สปป.ลาว) ชมชุมชนเมืองเก่า พิพิธภัณฑ์สะหวันนะเขต และเดินทางต่อผ่านเส้นทางใหม่ชมอ่างเก็บน้ำบึงวะ และมุ่งหน้าไปนมัสการพระธาตุอิงฮัง ร่วมงานเลี้ยงรับรองภายในบริเวณพระธาตุอิงฮัง พร้อมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมจาก สปป.ลาว จากนั้นคณะนักปั่นเดินทางกลับไปสู่จังหวัดมุกดาหารโดยสวัสดิภาพ รวมระยะทางปั่นไป – กลับ 60 กม. พร้อมทั้งมีมาแชลทั้งสองประเทศดูแลเรื่องความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ดาวน์โหลดภาพเพิ่มเติม
Share: