ผู้ว่าฯมุกดาหารชูแนวคิดการพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในเวที การประชุมการเจรจาระเบียงแม่น้ำโขงครั้ง1

27 กุมภาพันธ์ 2567 นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ร่วมประชุมการเจรจาระเบียงแม่น้ำโขงครั้ง1
เชื่อมโยงเมืองและเมืองที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วเพื่อพัฒนาสีเขียวอย่างทั่วถึง ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค แม่โขง ริเวอร์ไซด์-เวียงจันทน์ สปป.ลาว โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 50 คน โดยมีตัวแทนรัฐบาลท้องถิ่นจาก กัมพูชา, สปป.ลาว ,ไทยและเวียดนาม เพื่อสร้างและแบ่งปันวิสัยทัศน์ร่วมกันเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
นายวรญาณ บุญณราช กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้จัดโดยองค์การเมืองและรัฐบาลท้องถิ่นแห่งเอเชียแปซิฟิก หรือ UCLG ASPAC) (ยูซีแอลจี เอเอสแพค ) ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2567 ณ เวียงจันทร์ สปป.ลาว โดยมีคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง( MRC ) และพันธมิตรด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ ร่วมประชุมด้วย
นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า การเจรจาครั้งแรกนี้ เพื่อส่งเสริมความพยายามร่วมกันในการพัฒนาเมืองสีเขียว และเสริมสร้างขีดความสามารถและความเชี่ยวชาญของเมืองต่างๆตามแนวเส้นทางแม่น้ำโขงโดยการมุ่งเน้นไปที่การจัดการขยะพลาสติกและการแก้ไขปัญหาจากธรรมชาติ
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารยังได้ร่วมเสวนาเรื่องภาพสะท้อนของรัฐบาลท้องถิ่นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาจากธรรมชาติ ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ว่า จังหวัดมุกดาหารได้ให้ความสำคัญในการจัดการขยะ โดยจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลในทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำถังขยะรักษ์โลกในทุกครัวเรือนโดยได้รับการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจำนวน 1547.24 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าเป็นเงิน 400,000 บาทเศษ ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยหน่วยงานภาครัฐโดยจัดทำโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล จังหวัดมุกดาหารยังได้ประกาศเป็นเมืองอัจฉริยะโดยเฉพาะได้กำหนดเป็น Smart Energy ที่มีศักยภาพมีโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่มีศักยภาพจำนวนสามแห่งกำลังการผลิตรวม 394.29 เมกะวัตต์
การประชุมการเจรจาระเบียงแม่น้ำโขงครั้ง1เชื่อมโยงเมืองและเมืองที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วเพื่อพัฒนาสีเขียวอย่างทั่วถึงนับเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ การแบ่งปันความรู้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในระยาวยาวต่อไป
ข่าว – วันวิภา แพงแก้ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
Share: