จังหวัดมุกดาหารจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2567

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 7.00 น. ที่บริเวณอนุสาวรีย์พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย นิคมสหกรณ์ดงเย็น ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองฯ จังหวัดมุกดาหาร คณะผู้บริหารสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร สมาชิกสหกรณ์ ในนามขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกันจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2567 โดยมีพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ พิธีวางพานพุ่มสักการะ พระรูปพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ “พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย” พิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และพิธีมอบเกียรติบัตร แก่สหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดมุกดาหาร และการจัดแสดงนิทรรศการ และจำหน่ายสินค้าผลผลิตของขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดมุกดาหาร
ทั้งนี้ การจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2567 จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ ในพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ “พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย” และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานของขบวนการสหกรณ์ เป็นการรวมพลังแสดงออกซึ่งความสมัครสมานสามัคคี ของขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดมุกดาหารในการร่วมปฏิบัติตามพันธกิจและเจตนารมณ์ของขบวนการสหกรณ์ต่อไป
Share: