จังหวัดมุกดาหารจัดพิธีเปิดงานประเพณีบรูไฮไทโซ่ดงหลวง ประจำปี 2567 ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นกระตุ้นเศรษฐกิจ ขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์

วันที่ 12 ก.พ. 2567 เวลา 18.30 น. นายไกร เอี่ยมจุฬา รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารให้เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีบรูไฮไทโซ่ดงหลวง ประจำปี 2567 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 ก.พ. 2567 ณ ที่ว่าการอำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร โดยมี นายนราวิชญ์ มณีฤทธิ์ นายอำเภอดงหลวง นำคณะกรรมการดำเนินการจัดงานให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมุกดาหาร เขต 2 ส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่อำเภอดงหลวง กำนันผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องประชาชนชาวอำเภอดงหลวง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า อำเภอดงหลวงมีพี่น้องที่มาอาศัยอยู่หลายชาติพันธุ์ เช่น ผู้ไทย ข่า และกะโซ่ ถือเป็นเสน่ห์ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และการจัดงานประเพณีบรูไฮ ไทโซ่ดงหลวงปีที่ 8 จึงเป็นงานรวมพลังสามัคคีของทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมใจกันจัดขึ้น เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างกัน และร่วมกันสืบสานประเพณีความเป็นอัตลักษณ์ วิถีชนเผ่าไทโซ่ดงหลวงให้ดำรงอยู่อย่างมั่นคง และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด และอำเภอดงหลวง ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง สามารถนำรายได้มาสู่พี่น้องประชาชน สอดคล้องกับนโยบาย Soft Power ของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของจังหวัดมุกดาหาร ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกด้วย
สำหรับภายในงานมีตลาดวัฒนธรรม สินค้าท้องถิ่นและกิจกรรมหลากหลาย อาทิ การบายศรีสู่ขวัญข้าว พิธีลงผ่าม และพิธีกรรมที่สำคัญ ขบวนแห่วัฒนธรรม 12 หมู่บ้าน ละลานตาด้วยชุดประจำถิ่น ชุดชนเผ่าที่สวยงามชมการแสดงแสง สี เสียง และประวัติความเป็นมาของไทบรู โดยมีประชาชนให้ความสนใจทยอยเดินทางมาร่วมเที่ยวชมกิจกรรมจำนวนมาก
Share: