มหกรรมการค้าชายแดน ณ จังหวัดมุกดาหาร กิจกรรมงานแสดงและจำหน่ายสินค้า

มหกรรมการค้าชายแดน ณ จังหวัดมุกดาหาร กิจกรรมงานแสดงและจำหน่ายสินค้า วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ – วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 – 21.30 น. ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

Share: