ผู้ว่าฯมุกดาหาร ถวายโฉนดที่ดินวัดศรีบุญเรือง

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.10 น. นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นายเฉลิมศักดิ์ ดวงจันทร์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร ,นางวันวิภา แพงแก้ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร ,นางแสงมณี ชนะวัฒน์ปัญญา นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด และเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร ได้ร่วมถวายโฉนดที่ดินเลขที่ 76984 แด่ พระราชรัตนโมลี เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง
โดยทางวัดศรีบุญเรือง ได้ขอรังวัดรวมโฉนดที่ดินจำนวน 15 แปลง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายรังวัดสำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร ได้ออกไปทำการรังวัดเสร็จแล้ว และได้จดทะเบียนพร้อมสร้างโฉนดที่ดินแปลงรวมโฉนด เป็นโฉนดที่ดินเลขที่ 77984 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร เนื้อที่รวม 6 ไร่เศษ
ข่าว – วันวิภา แพงแก้ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
Share: