สพป.มุกดาหาร จัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง การกุศล MDH Minimarathon 2024 “ครูชวนวิ่ง สพป. มุกดาหาร” ครั้งที่ 1

สพป.มุกดาหาร จัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง การกุศล MDH Minimarathon 2024 “ครูชวนวิ่ง สพป. มุกดาหาร” ครั้งที่ 1 สมทบทุนกองทุน สวัสดิการ ช่วยเหลือข้าราชการครู บุคลากร และนักเรียนในสังกัด
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 6.00 น. ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายบุญเรือง เมฆฉิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ให้เป็นประธาน เปิดกิจกรรม เดินวิ่ง การกุศล MDH Minimarathon 2024 “ครูชวนวิ่ง สพป. มุกดาหาร” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 โดยมี นายมงคล รุ่งสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร นำข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักวิ่ง สมัครเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว กว่า 1,600 คน แบ่งประเภทการแข่งขัน ออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ประเภท VIP, ฟันรัน ,มินิมาราธอน และประเภทแฟนซี
ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษามุกดาหารกล่าวว่า สพป.มุกดาหาร ได้จัดตั้งกองทุนดังกล่าวขึ้น ในปี 2537 เพื่อเป็นสวัสดิการ ช่วยเหลือข้าราชการครู บุคคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างตลอดจนนักเรียนในสังกัด ที่ได้รับความเดือดร้อน หรือเสียชีวิต และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ สำหรับผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่องค์กรและชุมชน จึงได้มีการกำหนดจัดกิจกรรม ดังกล่าวขึ้น เพื่อนำเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย สมทบกองทุนสวัสดิการสพท.มุกดาหาร ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
Share: