จังหวัดมุกดาหารจัดงานประเพณีบรูไฮ ไทโซ่ อำเภอดงหลวง ประจำปี พ.ศ.2567 ขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ อัตลักษณ์ชนเผ่าพื้นเมือง

นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า จังหวัดมุกดาหารโดยอำเภอดงหลวงกำหนดจัดงานประเพณีบรูไฮ ไทโซ่ดงหลวงประจำปี พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
ไทโซ่ หรือ ไทยบรู เป็นชนเผ่าที่ อพยพมาจากประเทศลาวและตั้งถิ่นฐานที่อำเภอดงหลวง โดยมีเอกลักษณ์คือ ใช้ภาษาบรูหรือภาษาโซ่ในการสื่อสาร และมีเครื่องแต่งกายผ้าพื้นเมืองสีขาวดำ มีประเพณีบุญไขประตูเล้าข้าว ประเพณีการเหยาและการละเล่นโซ่ทั่งบั้งที่เป็นอัตลักษณ์ประจำชนเผ่า
นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ยังกล่าวว่า จังหวัดมุกดาหาร เป็นจังหวัดที่อยู่ในจุดยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศ เป็นประตูสู่อินโดจีน มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจและยังแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ชุมชน งานประเพณีบรูไฮ ไทโซ่ ของอำเภอดงหลวง จะเป็นงานประเพณีที่จังหวัดมุกดาหารจะขับเคลื่อนเป็นซอฟพาวเวอร์ เพื่อส่งเสริมการนำทุนทางวัฒนธรรม มาสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนในพื้นที่
งานประเพณีบรูไฮ ไทโซ่ อำเภอดงหลวง เป็นงานประเพณีประจำปี ที่จัดขึ้นเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ซึ่งในปีนี้ กำหนดจัดงานในวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีขบวนแห่วิถีวัฒนธรรมของชาวไทบรู ตลาดวัฒนธรรม ตลาดนัดotop สินค้าท้องถิ่นและกิจกรรมหลากหลายให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รู้จักถึงวิถีชาวบรูไฮไทโซ่จังหวัดมุกดาหาร
ข่าว – วันวิภา แพงแก้ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
Share: