จังหวัดมุกดาหารมอบรางวัลการประกวดร้านนิทรรศการของส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน ในงานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี พ.ศ.2567

วันที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดร้านนิทรรศการของส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน ในงานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี พ.ศ.2567 ที่ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
ด้วยจังหวัดมุกดาหาร ได้จัดงานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2567 ขึ้น ระหว่างวันที่ 7 – 15 มกราคม 2567 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร โดยมีการประกวดร้านนิทรรศการของส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน กิจกรรมประกวดส้มตำลีลา และกิจกรรมประกวดสำรับอาหารจากปลาน้ำโขง บัดนี้จังหวัดมุกดาหาร ได้ประกาศผลการประกวดดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดดังนี้
1. การประกวดร้านนิทรรศการของส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน
– รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ได้แก่ร้านนิทรรศการอำเภอนิคมคำสร้อย
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมโล่รางวัลได้แก่ ร้านนิทรรศการอำเภอดอนตาล
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัลได้แก่ ร้านนิทรรศการอำเภอดงหลวง
– รางวัลชมเชย เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ จำนวน 4 รางวัล ได้แก่
– ร้านนิทรรศการอำเภอเมืองมุกดาหาร
– ร้านนิทรรศการอำเภอหนองสูง
– ร้านนิทรรศการอำเภอคำชะอี
– ร้านนิทรรศการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
2. กิจกรรมประกวดส้มตำลีลา
– รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณได้แก่ อำเภอดอนตาล
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ อำเภอดงหลวง
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่อำเภอหนองสูง
– รางวัลชมเชย เงินรางวัล 500 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ จำนวน 4 รางวัล ได้แก่
– อำเภอเมืองมุกดาหาร
– อำเภอนิคมคำสร้อย
– อำเภอหว้านใหญ่
– อำเภอคำชะอี
3. กิจกรรมประกวดสำรับอาหารจากปลาน้ำโขง
– รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณได้แก่ อำเภอหว้านใหญ่
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ อำเภอหนองสูง
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ อำเภอคำชะอี
– รางวัลชมเชย เงินรางวัล 500 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ จำนวน 4 รางวัล ได้แก่
– อำเภอนิคมคำสร้อย
– อำเภอดงหลวง
– อำเภอเมืองมุกดาหาร
– อำเภอดอนตาล
Share: