จังหวัดมุกดาหารจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 เวลา 07.00น. จังหวัดมุกดาหาร จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567 และรับฟังสัมโมทนียกถาจากพระราชมุกดาหารคณี เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร
โดยมี นายบุญเรือง เมฆฉิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธี นางอัญชลี กัลมาพิจิตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร นายไกร เอี่ยมจุฬา รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายเอกราช มณีกรรณ์ ปลัดจังหวัดมุกดาหาร นายพรชัย พุดซ้อน นายอำเภอเมืองมุกดาหาร นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ เพื่อความเป็นศิริมงคลในขีวิต ณ บริเวณหน้าศูนย์บริการการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
ภาพ – เทศบาลเมืองมุกดาหาร
Share: