จังหวัดมุกดาหาร จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพวงมาลาเนื่องใน “วันนวมินทรมหาราช” 13 ตุลาคม 2566

วันที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 7.30 น. นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นำข้าราชการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาดจังหวัด แม่บ้านมหาดไทยจังหวัด องค์กรรัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหารทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมราชาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
จากนั้นเวลา 9.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมราชาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุม 250 ปีจังหวัดมุกดาหาร
ทั้งนี้ วันที่ 13 ตุลาคม 2566 เป็นวันแห่งการสวรรคตครบ 7 ปี หรือเรียกว่า “สัตตมวรรษ” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมราชาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดชื่อวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมราชาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรว่า “วันนวมินทรมหาราช” และกำหนดให้วันที่ 13 ตุลาคมของทุกปีเป็น “วันนวมินทรมหาราช” และกำหนดให้จัดพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมราชาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมเครื่องราชสักการะตามอาคารสถานที่ ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2566 และในช่วงเวลาเดียวกันของทุกปี และจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสดังกล่าวตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม
ข่าว ณัฐรัชต์ หงษ์คำ
ภาพ กลุ่มช่างภาพงานพิธีจังหวัดมุกดาหาร
Share: