มูลนิธิราชประชานุเคราะห์มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 10 ต.ค.2566 เวลา 15.30 น. ท่านวรญาน บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารในฐานะประธานการการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด พร้อมด้วย เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด นายอำเภอหนองสูง นายอำเภอนิคมคำสร้อย และผู้บริหารท้องถิ่น ร่วมมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิต ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน2 ครอบครัวๆละ 10,000บาท รวม 20,000บาท ให้แก่ครอบของผู้เสียชีวิต ได้แก่
1.นายฤดา แสนสุข อายุ 59 ปี บ้านเลขที่ 32 หมู่ 2 ตำบลภูวง อำเภอหนองสูง
-ประสบอุบัติเหตุคอนกรีตหล่นทับ จากการไปช่วยเหลือซ่อมแซมคอสะพานบ้านวังไฮ ตำบลภูวง ชำรุดเสียหายจากอุทกภัย เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566
2.นางกัญญา บุญน้อม อายุ39ปี บ้านเลขที่ 21 หมู่ 9 ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย
-ประสบเหตุอุทกภัย ถูกน้ำพลัดจมน้ำเสียชีวิต ขณะเข้าไปหาหน่อไม้บริเวณฝายห้วยกระเบียน บ้านหนองแคน ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566
นอกจากนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะได้ดำเนินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิต และบาดเจ็บ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฯ รวมทั้งขอรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้เสียชีวิต จาก กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี และเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย เนื่องมาจาการช่วยเหลือทางราชการฯ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังต่อไป
Share: