จังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมหน้าเสาธงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2566

เช้าวันนี้ (28 ก.ย.66) เวลา 08.00 น. ที่ บริเวณเสาธงด้านหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างภายในศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ร่วมเชิญธงชาติ และร่วมร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกการร้องเพลงชาติไทย เป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย เมื่อวันที่ 28 กันยายน พุทธศักราช 2460
สำหรับธงชาติไทยถือกำเนิดขึ้นมากว่า สองร้อยปีแล้ว โดยสีและสัญลักษณ์บนธงชาติต่างมีความหมายที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ที่สำคัญ เริ่มตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ยังไม่มีธงชาติไทย แต่เนื่องจากกรุงศรีอยุธยาต้องเจริญสัมพันธ์การค้ากับนานาประเทศ โดยเรือต่างชาติในสมัยนั้นที่เข้ามาติดต่อค้าขายต้องการยิงสลุตตามธรรมเนียมของชาติตะวันตก ซึ่งทางกรุงศรีอยุธยายังไม่มีธงชาติสำหรับชักขึ้น เพื่อแสดงสัญลักษณ์ของชาติ ธงชาติไทยจึงถือกำเนิดเกิดขึ้น โดยเริ่มจากการใช้ธงแดงเกลี้ยงชักขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนชาติไทยของเรือค้าขาย และใช้เรื่อยมาจวบจนถึงยุครัตนโกสินทร์ กิจกรรมดังกล่าว เป็นไปตามมติ คณะรัฐมนตรี ที่เห็นชอบให้ ให้วันที่ 28 กันยาน ของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทย โดยได้เริ่มมาตั้งแต่เมื่อปี 2560 เนื่องในโอกาสครบ 106 ปี วันพระราชทานธงชาติไทย ในวันที่ 28 กันยายน 2566
ภาพ : ณัฐรัชต์ หงษ์คำ, สุรณรงค์ อ่อนสนิท
ข่าว : อรรถพล หมื่นทุม
Share: