ผู้ว่าฯ มุกดาหาร ให้การต้อนรับนาย ฟาน จี๊ ทัญ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำประเทศไทย พร้อมคณะ

วันนี้ (27 กันยายน 2566) เวลา 10.00 น. ที่ห้องรับรองภูมโนรมย์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ให้การต้อนรับนาย ฟาน จี๊ ทัญ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำประเทศไทย พร้อมคณะ ในโอกาสขอเข้าเยี่ยมคาราวะผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เพื่อหารือและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดต่างๆ ของเวียดนาม อีกทั้งเป็นการกระชับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทั้งสองประเทศ โดยได้หารือทำความเข้าใจกับสภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดมุกดาหาร และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง การค้าชายแดน แรงงาน ความยากจน และการพัฒนาเศรษฐกิจในด้านอื่นๆ ที่จะนำไปสู่โอกาสใหม่ใหม่ ของความร่วมมือระหว่างไทยและเวียดนามเพื่อเติมเต็มโครงสร้างพื้นฐานของไทยและการเชื่อมโยงกับประเทศต่างๆในภูมิภาคนี้ ที่จะช่วยส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าในลุ่มแม่น้ำโขงต่อไป
ภาพ/ข่าว : อรรถพล หมื่นทุม
Share: