จังหวัดมุกดาหารจัดประกวดเต้น Cover Dance (รอบชิงชนะเลิศ)

วันที่ 16 กันยายน 2566 จังหวัดมุกดาหารจัดประกวดเต้น Cover Dance รุ่นนักเรียนระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา (รอบชิงชนะเลิศ) ณ หอประชุม 250 ปี มุกดาหาร
โดยมีผลรางวัล ดังต่อไปนี้
– ระดับประถมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ ทีม ISORA -โรงเรียนโนนสังข์ครี
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 -ทีมจากโรงเรียนมุกดาหาร มอนเทสซอรี่
รางวัลรอง อันดับ 2 -ทีม Life Boy อนุบาลยศวดีนิคมคำสร้อย
รางวัลรองอันดับ 3 -ทีมเอสบีแบรนด์ โรงเรียนท่านพระสารีบุตร
– ระดับมัธยมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ ทีม Caspermix -โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
รางวัลรองอันดับ 1 ทีม Fire rose -โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล1) วัดคำสายทอง
รางวัลรองอันดับ 2 ทีม LK -โรงเรียนบ้านเหล่าคราม
รางวัลรองอันดับ 3 ทีม Stephanie -โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ อีสาน
Share: