จังหวัดมุกดาหาร ประกอบพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน พร้อมด้วยการมอบรางวัลการประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2566

วันนี้ (6 กันยายน 2566) เวลา 10.00 น. ที่ห้องแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน และมอบรางวัลการประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2566 เนื่องด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงเป็นองค์ประธานในงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2566 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี พระราชทานเงินขวัญถุงฯ ให้แก่ผู้แทนกองทุนฯ จังหวัดมุกดาหาร จึงได้จัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน และมอบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จำนวน 8 หมู่บ้าน และจังหวัดมุกดาหารได้ดำเนินการประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ในระหว่างวันที่ 18-21 กรกฎาคม 2566 ณ พื้นที่ของหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินที่เข้าร่วมประกวดจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 7 รางวัล ดังนี้
– รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านโนนเกษม หมู่ที่ 8 ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหนองหนาว หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง
– รางวัลชมเชย จำนวน 4 รางวัล ได้แก่
1.) กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านส้มปอย หมู่ที่ 8 ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร
2.) กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านชะโนด หมู่ที่ 2 ตำบลชะโนด อำเภอหว้านใหญ่
3.) กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหนองสระพัง หมู่ที่ 6 ตำบลโพนงาม อำเภอคำชะอี
4.) กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านกูล้อม หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านบาก อำเภอดอนตาล
ทั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่คณะกรรมการกองทุนฯ ในการดำเนินงานต่อไป
Share: