จังหวัดมุกดาหารจัดประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง หมอลำ ณ มุกดาหาร สแควร์ (รอบชิงชนะเลิศ)

วันที่ 2 กันยายน 2566 จังหวัดมุกดาหารจัดประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง หมอลํา รุ่นนักเรียนระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา (รอบชิงชนะเลิศ)
ณ มุกดาหาร สแควร์ (จวนผู้ว่าฯ หลังเก่า วงเวียนหอนาฬิกามุกดาหาร)
โดยมีผลรางวัล ดังต่อไปนี้
– ระดับประถมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงภัทรวดี จันทร์กองกวิน -โรงเรียนอนุบาลยศวดีนิคมฯ
รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงณชนก เทียบปัท -โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงกวินทรา สิงห์ศร -โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
• รางวัลชมเชย
เด็กชายปริญญาโท ปรินซ์ สังข์ตระกูล -โรงเรียนบ้านพังคอง
เด็กหญิงปิ่นปินันท์ ปาหลา -โรงเรียนบ้านพังคอง
เด็กชายณัฐพล ผลสวัสดิ์ -โรงเรียนท่านพระสารีบุตร
– ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ นางสาวนภัสสร โนรี -โรงเรียนดอนตาลวิทยา
รองชนะเลิศอันดับ 1 นายรพีพัฒน์ โพธิบุตร -โรงเรียนทีโอเอ (เทศบาล 1) วัดคำสายทอง
รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวจตุรพร เสียงเย็น -โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
• รางวัลชมเชย
นายพีรยุทธ แก่นจันทร์ -โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารสองสาม
นางสาวพลอยพรรณ สุวรรณโมกข์ -โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
นายอภิรักษ์ ยืนยง -โรงเรียนผาเทิบวิทยา
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2566 ยังมีการประกวดร้องเพลงไทยสากล รอบคัดเลือกระดับประถม และระดับมัธยมศึกษา และระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา เพื่อเข้าไปชิงชนะเลิศในวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566
ผู้เข้ารอบ ระดับประถมศึกษา ได้แก่
1 เด็กหญิงสุภานันท์ ผิวเหลือง -โรงเรียนอนุบาลดอนตาล
2 เด็กหญิงไอยกานต์ บางทราย -โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
3 เด็กหญิงศรัณญา โครตพันธ์ -โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
4 เด็กญิงธนัญชนก ศิริศักดิ์เสนา -โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี
5 เด็กหญิงปริญญาเอก สเตลล่า นครจารุพงศ์ -โรงเรียนบ้านพังคอง
6 เด็กหญิงชลธิดา สุภาพันธ์ -โรงเรียนบ้านพังคอง
7 เด็กหญิงกันตา ทะโกษา -โรงเรียนท่านพระสารีบุตร
ผู้เข้ารอบ ระดับประถม และระดับมัธยมศึกษา และระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ได้แก่
1 นางสาวพัชราภรณ์ ผิวเหลือง -โรงเรียนดอนตาล
2 นายรัชพล สุวรรณไตรย์ -โรงเรียนมุกดาหาร
3 นายอาทิวราห์ วงค์ละคร -โรงเรียนดอนตาลวิทยา
4 เด็กญิงชนาพร จันทร์พวง -โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดคำสายทอง
5 น.ส.นภัสวรรณ เสียงหวาน -โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์
6 น.ส.สุพรรณษา วงค์แสง -วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
โดยจะมีการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566
และการประกวดเต้น Cover dance
– รอบคัดเลือก วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2566 (เฉพาะรุ่นนักเรียนระดับประถมศึกษา)
– รอบชิงชนะเลิศ วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566
ไปชม/เชียร์ ณ มุกดาหาร สแควร์(จวนผู้ว่าฯ หลังเก่า วงเวียนหอนาฬิกามุกดาหาร) จังหวัดมุกดาหาร
Share: