ผู้ว่าฯ มุกดาหาร ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 78 ปีวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

2 กันยายน 2566 นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ร่วมแสดงความยินดีกับ นายจู ดึ๊ก หยุง กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ณ จังหวัดขอนแก่น เนื่องในโอกาสครบรอบ 78 ปีวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ณ ห้องมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายกสมาคมชาวไทยเชื้อสายเวียดนามแห่ประเทศไทย พร้อมสมาคมชาวไทยเชื้อสายเวียดนามจังหวัดมุกดาหารร่วมแสดงความยินดีด้วย
ไทยได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับเวียดนาม เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2519 ตลอดระยะเวลา 47 ปี ไทยกับเวียดนามมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด และมีความร่วมมือที่หลากหลายระดับ รวมถึงในปี 2566 นี้จะครบรอบ 10 ปีของความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างสองประเทศ จึงจะมุ่งส่งเสริมความเชื่อมโยงและส่งเสริมด้านสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่งคั่งร่วมกัน
สำหรับจังหวัดมุกดาหาร ได้สถาปนาความสัมพันธ์เมืองคู่แฝดกับจังหวัดกวางตรี (กว่างจิ) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมื่อปี 2548 โดยมีความร่วมมือ ด้าน เศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว แรงงานและการประชาสัมพันธ์ และความร่วมมือที่ผ่านมาส่งผลให้มูลค่าการค้าสองประเทศเติบโตเพิ่มขึ้นและจะมีการพัฒนาความสัมพันธ์ให้ก้าวหน้าต่อไป
ข่าว -วันวิภา แพงแก้ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
Share: