จังหวัดมุกดาหาร ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันนี้ (28 สิงหาคม 2566) เวลา 15.30 น. ที่วัดไตรภูมิ ต.หนองสูงเหนือ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมีพระราชรัตนโมลี เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย พระวิฑูรวชิรโมลี รองเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร พระครูอุดมสุนทรธรรมโฆษิต เจ้าคณะอำเภอหนองสูง (ธ) พระครูศรีอุดมวาปีคณารักษ์ เจ้าคณะอำเภอหนองสูงและเจ้าอาวาสวัดไตรภูมิ และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีฯ ด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาและจงรักภักดีในสถานบันหลักของชาติไทย ตามมติมหาเถรสมาคม ที่กำหนดให้จัดพิธีดังกล่าวในทุกวันที่ 28 ของเดือน ตลอดปี 2566 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองด้วยการน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปเป็นกรอบแนวคิดในการดำรงชีวิตประจำวันแก่ผู้ร่วมพิธี โดยหมุนเวียนไปตามวัดต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร
ภาพ : ณัฐรัชต์ หงษ์คำ
ข่าว : อรรถพล หมื่นทุม
Share: