คปภ. มุกดาหาร จัดโครงการส่งเสริมการทำประกันภัย พรบ. แก่นักเรียนนักศึกษาตามโครงการ ส่งเสริมการทำประกันภัย พรบ. สู่อาชีวศึกษา ประจำปี 2566

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา (09.00 น.) นายบุญเรือง เมฆฉิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิด โครงการ ส่งเสริมการทำประกันภัย พรบ. สู่อาชีวศึกษา ประจำปี 2566 ที่ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนางพรพยงค์ บัวศรี ผู้อำนวยการภาค สำนักงาน คปภ. ภาค 5 (อุบลราชธานี) นำพนักงานและเจ้าหน้าที่สำนักงาน คปภ. พร้อมด้วยผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาคีเครือข่าย และนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีบทบาทหน้าที่ในการกำกับดูแล ส่งเสริม พัฒนาธุรกิจประกันภัยและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านการประกันภัย ได้จากโครงการดังกล่าวขึ้น โดยมีรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นการปล่อยขบวนรถจักรยานยนต์ เพื่อรณรงค์การทำประกันภัย พรบ. โดยผู้ขับขี่จะต้องสวมหมวกนิรภัย พร้อมด้วยกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ด้านการประกันภัย จากหน่วยงานภาคีเครือข่าย และกิจกรรมเสวนาความรู้ในหัวข้อ “นักศึกษายุคใหม่ ขับขี่ปลอดภัย สร้างความอุ่นใจ ด้วยการประกันภัย พรบ.” เพื่อสร้างความตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการทำประกันภัยพรบ. โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เป็นนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย กว่า 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม
ภาพ สุระณรงค์ อ่อนสนิท
ข่าว ณัฐรัชต์ หงษ์คำ
Share: