นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร เปิดอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาดนักศึกษา สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมุกดาหาร “

วันที่ 23 มิถุนายน 2566 (เวลา 13.30 น.) ณ ธารจินดารีสอร์ท ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร นางอัญชลี กัลมาพิจิตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาดนักศึกษา สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมุกดาหารประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อปลูกฝังอบรมเยาวชนให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและภารกิจของสภากาชาดไทย รวมถึงสร้างเยาวชนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ และมีจิตอาสา ซึ่งจัดอบรมในระหว่างวันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2566
ในโอกาสนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารได้มอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรม จำนวน 5,000 บาท โดยมี นางปรียนันท์ น้อยสันเทียะ นางนภาภรณ์ เมฆฉิม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร กรรมการและที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร นายเพียร แสวงบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมุกดาหาร คณะครู นักศึกษา สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมุกดาหาร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมโครงการดังกล่าว
Share: