OTOP มุกดาหาร ฟันยอดขายกว่า 3.32 ล้านบาท ในงานศิลปาชีพประทีปไทยฯ ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี

จังหวัดมุกดาหาร ได้คัดเลือกกลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 19 กลุ่ม/ราย เข้าร่วมแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP หลอมดวงใจด้วยพระบารมี ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 12-20 สิงหาคม 2566 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพคเมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีสินค้าและผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย 9 บูธ สินค้าประเภทของฝากและของที่ระลึก 7 บูธ สินค้า OTOP พรีเมี่ยม (กลุ่มทอผ้าบ้านนายาง) 1 บูธ สินค้าจาก KBO กลุ่มรวมใจทอผ้าฝ้ายตลุง 1 บูธและ OTOP ชวนชิมป้าสมส้มตำมุกดาหาร 1 บูธ ซึ่งผู้เข้าร่วมงานมีความสนใจในสินค้าของจังหวัดมุกดาหารและเลือกซื้อทำให้ยอดจำหน่ายสะสมตลอดทั้งงาน (9 วัน) ทำเงินกว่า 3,324,330 บาท ทำให้เกิดเป็นโอกาสในการพัฒนาความสามารถในการแข่ง ส่งเสริมรายได้ให้เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็งต่อไป
ทั้งนี้ มีการเปิดรับออเดอร์จองสินค้าและผลิตภัณฑ์ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ช่องทางออนไลน์ ของผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดมุกดาหารอีกด้วย
Share: