ผู้ว่าฯ มุกดาหาร รับรางวัลเชิดชูเกียรติ 27 ผู้ประสบความสำเร็จจากสมาคมชาวฉะเชิงเทรา

นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารรับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ 27 ผู้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานจาก สมาคมชาวฉะเชิงเทราโดยมีทั้งข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ทหาร ตำรวจ เอกชน ร่วมงานณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (วิทยาเขตพัฒนาการ)
วันที่ 13 สิงหาคม 2566 พล.อ.เชษฐา ฐานะจาโร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธี มอบเกียรติบัตร เเละองค์พระพิฆเนศ เนื้อสำริด “สำเร็จ สมปรารถนา” เพื่อแสดงความยินดี และเชิดชูเกียรติ ผู้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ประจำปี 2564-2566 ของสมาคมชาวฉะเชิงเทรา โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถพล ใหญ่สว่าง อดีตอัยการสูงสุด ในฐานะนายกสมาคมชาวฉะเชิงเทรา นายจิตรกร เผด็จศึก อุปนายกสมาคมชาวฉะเชิงเทรา และประธานคณะทำงานฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน มี ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี อดีตนางสาวไทยและนายวสันต์ ศิรินภารัตน์ กรรมการสมคมฯ เป็นพิธีกร โดยมีผู้ใหญ่ในเเวดวงราชการ เเละเอกชนมาร่วมงานกันคับคั่ง
สมาคมชาวฉะเชิงเทราก่อตั้งปี2527 เป็นการรวมตัวกันของชาวฉะเชิงเทราจากที่ต่างๆหลายอาชีพมาตั้งเป็นสมาคมเพื่อให้การช่วยเหลือพึ่งพากันในกิจกรรมต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมประสานสามัคคีมิตรภาพ ความเข้าใจอันดีระหว่างชาวฉะเชิงเทรา และผู้ที่อยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา
2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ทุนการศึกษา อุปกรณ์การศึกษา อาหารกลางวัน ฯลฯ แก่เด็กนักเรียน นิสิตนักศึกษาที่เรียนดี แต่ยากจน
3. เพื่อดำเนินการงานสังคมสงเคราะห์ งานสาธารณประโยชน์
4. เพื่อฟื้นฟูส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของชาวฉะเชิงเทรา
5. ดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์อื่น ๆ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
สมาคมฯ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ประสบความสำเร็จ จากหน้าที่การงานหลากหลายอาชีพทั้งภาครัฐเเละเอกชนโดยมีผู้ประสบความสำเร็จ จำนวน 27 คน ทั้งผู้ที่ได้รับตำเเหน่งทางราชการที่สูงขึ้นและผู้ที่ประสบความสำเร็จในด้านประกอบวิชาชีพ เพื่อเเสดงว่าชาวฉะเชิงเทราไม่ทิ้งกัน เเละยินดีสนับสนุนซึ่งกันเเละกัน
Share: