จังหวัดมุกดาหารเฝ้าระวังระดับน้ำโขงยังอยู่ในภาวะปกติ

จังหวัดมุกดาหารเฝ้าระวังระดับน้ำโขงยังอยู่ในภาวะปกติ
จากประกาศกองอำนวยการน้ำแห่งชาติให้เฝ้าระวังผลกระทบจากระดับน้ำเปลี่ยนแปลงในแม่น้ำโขงแจ้งว่ามีปริมาณฝนตกหนักสะสมในลุ่มน้ำโขงตอนล่างและบริเวณแขวงบอลิคำไซสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประกอบกับอิทธิพลของยอมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตอนบนและสาธารณรัฐประชาชนจีนตอนใต้ทำให้ประเทศไทย โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีฝนตกหนักถึงหนักมาก ส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่แม่น้ำโขงตอนล่างมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องระหว่างวันที่ 10 -15 สิงหาคม นี้
วันนี้ (11 ส.ค.2566) เวลา 10.00 น.นายวรญาณญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย ปภ.จังหวัดมุกดาหาร และโครงการชลประทานมุกดาหารลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำโขง ที่จุดเฝ้าระวังระดับน้ำโขง และจุดปากห้วยมุก วัดศรีมงคลเหนือในพื้นที่ อำเภอเมืองมุกดาหาร ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นแต่ยังอยู่ในภาวะปกติ และยังไม่มีพื้นที่ไดัรับผลกระทบ
วันนี้ (11 สิงหาคม) ระดับน้ำลำน้ำโขง ที่สถานีอุทกวิทยา มุกดาหาร ระดับน้ำอยู่ที่ระดับ9.97 เมตร ซึ่งจากการคาดการณ์ระดับน้ำแม่น้ำโขงจังหวัดมุกดาหาร ของคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย (MRC Thailand)ระบุว่า ระดับน้ำแม่น้ำโขงจังหวัดมุกดาหารจะอยู่ระดับสูงสุดในวันที่ 12 สิงหาคม ที่ ระดับ 10.20 คือเพิ่มขึ้นอีก 20 ซม. ซึ่งยังคงเป็นภาวะปกติ
โดยระดับน้ำโขงจังหวัดมุกดาหาร จุดวิกฤตอยู่ที่ 12.50 เมตร และระดับแจ้งเตือนภัย อยู่ที่ระดับ 11.50 ซึ่งขณะนี้ยังต่ำกว่าระดับวิกฤต 2.50 เมตร และหลังจากพรุ่งนี้(12 สิงหาคม) จะมีแนวโน้มเริ่มลดลง
นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้สั่งการให้ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมพร้อมทั้งบุคลากรเครื่องมือเครื่องจักรกลให้พร้อมประสานการให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมงและแจ้งให้ประชาชนที่สัญจรและประกอบกิจกรรมในบริเวณแม่น้ำโขงรวมทั้งผู้ที่อยู่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำโขงให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด และขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติผ่านทางโทรศัพท์สายด่วน 1784หรือผ่าน LINE ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดมุกดาหารตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งให้ใช้อุปกรณ์เตือนภัยในพื้นที่ เช่น หอเตือนภัย หอกระจายข่าว เครื่องรับสัญญาณเตือนภัยผ่านดาวเทียม เพื่อแจ้งเตือนประชาชน
และหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดมุกดาหารและหากเกิดสถานการณ์ให้รายงานจังหวัดทราบโดยด่วน ทางโทรศัพท์หมายเลข 042-633101 และ 042 -612243
ข่าว – วันวิภา แพงแก้ว
ภาพ – ณัฐรัชต์ หงษ์คำ
Share: